A Cámara da Coruña apoiou a 180 empresas nos seus plans de transformación dixital

venres, 1 de marzo do 2024 S. P.

A Cámara da Coruña, ao abeiro da súa aposta polo impulso á innovación das empresas da área, tramitou axudas directas ao investimento e a innovación por un importe de 172.400€ das que se beneficiaron 45 empresas da área que participaron nos programas TICCámaras, Ciberseguridade e InnoCámaras.
Así se fai saber no novo balance da entidade cameral, na que se indica, nun plano máis concreto, que asesorou a preto de 30 empresas entre autónomas, emprendedores e micropemes a través do programa de Comercio Comerciante polo miúdo.
Ademais, a través do programa InnoCámaras, a entidade tramitou 38.500 € en axudas para pemes da área coruñesa. O programa está deseñado para contribuír á mellora da competitividade das pequenas e medianas empresas mediante a adopción de metodoloxías que permitan incorporar a innovación de modo sistemático á súa actividade habitual.
Pola súa banda, no programa TICCámaras, co que a Cámara achega solucións para mellorar a competitividade dos negocios a través da incorporación de novas tecnoloxías, como ferramentas de produtividade na nube, comercio electrónico ou mercadotecnia dixital, o importe de axudas tramitadas foi de 115.000€.
No programa de Ciberseguridade a Cámara tramitou 18.900€ en axudas para o desenvolvemento de plans de apoio á implementación da ciberseguridade nas pemes. Un programa que inclúe unha primeira fase de servizos de diagnóstico asistido en ciberseguridade e unha segundo de axudas para a implantación.
Estes programas constan de dúas fases. Nun primeiro momento diagnostícase o nivel de competitividade da empresa e proporciónanselle unhas recomendacións nos aspectos clave para a competitividade. A continuación, a empresa pode poñer en práctica as recomendacións que resulten necesarias para a mellora nestas áreas, mediante axudas á implantación.
Pola súa banda, 30 empresas participaron no programa de Apoio ao Comercio Comerciante polo miúdo, que inclúe un conxunto de actuacións deseñadas para o pequeno comercio que están orientadas a fomentar a innovación e mellorar a súa competitividade.
Ademais, a través da Oficina Acelera Peme para Kit Dixital, asesorou a 105 autónomos e pemes nos seus plans de dixitalización, prestando máis de 200 asesoramentos especializados.

PUBLICIDADE