A Mesa lanza campaña para esixir máis presenza do galego nos contidos infantís: Xabarín Xa!

xoves, 5 de outubro do 2023 S. P.

Malia que pasaron máis de dous anos dos acordos de maio de 2021, cando se conseguiu a unanimidade no Parlamento para garantir programación infantil e xuvenil en galego nas televisións públicas, seguimos á espera de poder contar cunha presenza minimamente visíbel da nosa lingua nos servizos de comunicación audiovisual, nas plataformas de streaming e nas aplicacións. É por iso que A Mesa lanzou unha campaña para esixir o cumprimento do dito acordo e a posta en marcha de ferramentas e iniciativas que aseguren produtos audiovisuais de calidade en galego: a campaña Xabarín Xa!. Segundo lembra A Mesa, a presenza do galego na comunicación audiovisual, a nivel de contidos para a nenez e a mocidade, é ben limitada: 3% na TVG, 0,83% na TDT e operadoras, 0% en TVE e por volta do 1,5% nas plataformas dixitais.
Este foi o motivo que levou hai 3 anos á Mesa pola Normalización a lanzar a Iniciativa Xabarín que con máis de 33.000 sinaturas certificadas conseguiu finalmente a unanimidade do Parlamento galego. “Desde maio de 2021 estamos a espera de que se cumpra o acordo unánime do Parlamento galego e a nova lexislación estatal para garantir programación infantil e xuvenil en galego nas televisións públicas”, sinala a plataforma, engadindo que o feito de “que as crianzas galegas podan contar con produtos audiovisuais de calidade en galego é unha necesidade que aínda se torna maior se observarmos que 24% de menores de 15 anos din non saber expresarse no noso idioma”. Por iso, apuntan, “comezamos de novo a Iniciativa Xabarín, cunha reivindicación fundamental: que se cumpra o acordo unánime do Parlamento galego e se faga cumprir a lexislación estatal”.
Estes son os puntos da campaña:
-“Que a Corporación de Radio Televisión de Galicia aumente a oferta en galego destinada á infancia e mocidade a través do reforzo e a promoción das catro canles dixitais Xabarín coas que conta a CRTVG. O sinal destas canles sería distribuído a través dos paquetes básicos das operadoras de televisión por fibra óptica, satélite, ADSL e tecnoloxía móbil, con programación dirixida ao público infantil e xuvenil e dispoñíbel en todos os dispositivos e plataformas de contidos audiovisuais, así como aplicacións actualizadas que conten ademais con programas e xogos co fin de garantir nesta canle en galego a presenza de contidos atractivos, de éxito, actuais e pasados, así como contidos educativos e de produción galega”.
-“Reclamar do Goberno de España que, dentro do marco das súas competencias, promova as medidas precisas para que a Corporación de Radio Televisión Española emita todos os seus contidos con opción dobrada ao galego, nomeadamente na programación da canle específica infantil e xuvenil e nos contidos da súa aplicación”.
-“Instar o Goberno español a impulsar o cumprimento do contido dos artigos do anteproxecto de lei xeral de comunicación audiovisual onde se recolle a pluralidade lingüística como principio básico, e que a nova lei recoñeza a pluralidade lingüística como principio básico, igualando contidos e porcentaxes mínimas en galego e castelán na dobraxe, lexendaxe e audiodescricións, así como no financiamento anticipado de producións audiovisuais nas canles e plataformas de televisión lineais ou baixo demanda”.
-“Así mesmo, o Parlamento insta o Goberno galego a chegar a acordos con outras administracións e empresas co fin de garantir a opción dobrada e lexendada a galego en todas as plataformas dixitais de televisión, así como a impulsar o avance das accións necesarias para a recepción mutua TVG-RTP en Galiza e Portugal, segundo o recollido na Carta Europea de Linguas Rexionais ou minoritarias, tendo en conta as súas condicionantes técnicas e económicas para o tecido produtivo e publicitario, e da simetría no alcance de audiencias”.

PUBLICIDADE