A UVigo destina 6.000 euros a fomentar os estudos STEM entre as mulleres cos premios GirlGeekPower

mércores, 26 de xullo do 2023 S. P.

Tres anos despois da súa estrea, os premios GirlGeekCOVID (postos en marcha na pandemia para promover os estudos STEM entre as mozas) veñen de mudar de nome para, en palabras das súas impulsoras, “adaptarse á realidade actual”. A cuarta edición lánzase cunha nova denominación, os premios GirlGeekPower, aos que se poden presentar candidaturas ata o vindeiro 29 de setembro.
A proposta está destinada ás alumnas da Universidade de Vigo que cursen titulacións STEM (siglas de Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemática) nos campus de Vigo e Pontevedra.
Estes galardóns encádranse na Cátedra Feminismos 4.0 que sosteñen a Deputación de Pontevedra e a Universidade de Vigo. A finalidade é “promocionar e incentivar os estudos STEM entre as mulleres, un eido onde hai unha infrarrepresentación feminina, pese á importancia estratéxica deste ámbito na nosa sociedade, o que pode redundar no incremento da fenda de xénero no futuro das novas xeracións”, explican as dúas entidades, engadindo que o premio valorará o mellor aproveitamento académico das candidatas, ademais da súa motivación explícita nos estudos STEM. En total destínase a esta iniciativa da Unidade de Igualdade 6000 euros, que se repartirán en dous premios de 2000€, un para a rama das ciencias e as ciencias da saúde e outro no eido da enxeñaría, e dous accésits de 1000€ en cada un destes eidos.
Quen se pode presentar e ata cando?
Poden solicitar o premio as estudantes matriculadas na Universidade de Vigo no curso 2023/2024 en 60 créditos en titulacións de grao ou mestrado oficial das ramas de Enxeñaría e Arquitectura ou Ciencias e Ciencias da Saúde dos campus de Pontevedra e Vigo. Para formar parte da convocatoria deberán ter superados ata o curso 2022/2023 60 créditos da titulación na que están matriculadas, ter unha nota media do expediente ata o curso 2022/2023 igual ou superior a 7 nas titulacións da rama de Enxeñaría e Arquitectura; 8 nas titulacións da rama de Ciencias; e 8 nas titulacións da rama de Ciencias da Saúde e non ter non ter recibido este premio en ningunha das convocatorias anteriores para o mesmo ciclo.
O prazo para presentar candidaturas estará aberto ata o 29 de setembro, e as alumnas deberán, xunto co formulario e a certificación académica, presentar unha carta de motivación, na que amosen, por unha banda, as razóns que as levaron a optar por realizar estudos universitarios no ámbito das STEM e, por outra, onde reflexionen sobre a súa experiencia persoal como mulleres nun ámbito tradicionalmente masculinizado.
A comisión de avaliación encargada de estudar as diferentes candidaturas estará composta por Águeda Gómez, directora da Unidade de Igualdade; Soledad Torres, profesora da UVigo; Lucía Muradas; xefa do Servizo de Igualdade da Deputación de Pontevedra e Ana Isabel Amoedo, traballadora social adscrita ao Servizo de Igualdade da Deputación de Pontevedra. A puntuación dependerá nun 80% da nota media do expediente en un 20% da carta de motivación.

PUBLICIDADE