A Unión Europea pide a Google, Facebook e Twitter que respecten os dereitos dos consumidores

venres, 17 de marzo do 2017 Redacción

JPEG - 90.3 KB
A comisaria Jourová salientou que «non é aceptable que os consumidores da UE só poidan recorrer a un tribunal de California para resolver un litixio».

As autoridades e organizacións de protección dos consumidores da Unión Europea recibiron un crecente número de denuncias de consumidores que foron vítimas de fraude ou estafa ao utilizar sitios web dos medios de comunicación social, ou foron sometidos a condicións de utilización que non respectan o dereito dos consumidores da UE. Por sio as autoridades de protección dos consumidores da UE, baixo o liderado do seu homónima francesa e co apoio da Comisión Europea, remitiron unha carta a Facebook, Twitter e Google+ o pasado mes de novembro na que lles pedían que abordasen estes dous ámbitos de preocupación.
O 16 de marzo, as autoridades de protección dos consumidores da UE e a Comisión Europea reuníronse con estas empresas para coñecer e debater as solucións que propoñían. Estas empresas finalizarán medidas detalladas sobre a forma de cumprir co marco regulamentario da UE no prazo dun mes. A Comisión e as autoridades de protección dos consumidores examinarán as propostas definitivas. Se non son satisfactorias, as autoridades de protección dos consumidores poderían recorrer en última instancia a medidas coercitivas.
Nesta ocasión, a comisaria Vera Jourová declarou que «os medios de comunicación social convertéronse en parte da nosa vida cotiá e a maioría dos europeos utilízanos habitualmente. Dada a importancia crecente das redes sociais en liña é o momento de velar por que as estritas normas da UE, encamiñadas á protección dos consumidores fronte ás prácticas abusivas, tamén se cumpran neste sector. Non é aceptable que os consumidores da UE só poidan recorrer a un tribunal de California para resolver un litixio. Tampouco podemos aceptar que os usuarios se vexan privados do seu dereito para cancelar unha compra en liña. As empresas de medios de comunicación social tamén deben asumir unha maior responsabilidade á hora de facer fronte ás estafas e fraudes que se cometen nas súas plataformas. (..) A partires de hoxe, as empresas de comunicación social teñen un mes para propoñer solucións que lles permitan cumprir a normativa da UE».
As empresas accederon a propoñer cambios, centrándose en dous ámbitos: cláusulas e condicións abusivas; e loita contra a fraude e a estafa que poden sufrir os consumidores ao utilizar as redes sociais.

Aclaración das condicións ou supresión das condicións ilegais.

As condicións de utilización das plataformas de medios de comunicación social deben facerse conformes á lexislación europea de protección dos consumidores. En efecto, a Directiva sobre as cláusulas abusivas nos contratos con consumidores esixe que se consideren abusivas, e por conseguinte, carentes de validez, as cláusulas que non se negociaron individualmente e cren un desequilibrio importante entre os dereitos e as obrigacións das partes, en detrimento do consumidor (artigo 3). A Directiva esixe tamén que as cláusulas se redacten de forma clara e comprensible (artigo 5), a fin de que os consumidores sexan informados de forma inequívoca e intelixible sobre os seus dereitos.
Enténdese así que as redes sociais non poden privar aos consumidores do seu dereito de acudir aos tribunais do seu Estado membro de residencia; as redes sociais non poden esixir que os consumidores renuncien a dereitos imperativos, como o seu dereito para cancelar unha compra en liña; as condicións de utilización non poden limitar ou excluír totalmente a responsabilidade das redes sociais respecto da prestación do servizo; os contidos patrocinados non poidan ocultarse, senón que sempre deben poder ser identificados como tales; as redes sociais non poden modificar unilateralmente as cláusulas e condicións, sen informar claramente os consumidores sobre a xustificación da devandita modificación e sen darlles a posibilidade de rescindir o contrato respectando un prazo de preaviso adecuado; as condicións de utilización non poden outorgar poderes ilimitados e discrecionais aos operadores de medios de comunicación social sobre a supresión dos contidos; e a rescisión dun contrato por parte dos operadores de medios de comunicación social debe rexerse por normas claras e non debe poderse decidir de forma unilateral e sen motivo.

Eliminación da fraude e a estafa en detrimento de os consumidores

En canto teñan coñecemento de tales prácticas, as empresas de medios de comunicación social deben eliminar dos seus sitios web as fraudes e estafas en que poderían verse envolvidos os consumidores. Neste contexto, as autoridades nacionais de protección dos consumidores deben ter unha canle de comunicación directo e normalizado para sinalar tales irregularidades aos operadores de medios de comunicación social (por exemplo, infraccións da Directiva sobre as prácticas comerciais desleais ou a Directiva sobre os dereitos dos consumidores) e obter a supresión do contido, así como información relativa aos operadores responsables das infraccións. Isto está en consonancia coa lexislación da UE sobre protección dos consumidores e a Directiva sobre comercio electrónico, que ofrece aos Estados membros a posibilidade de establecer procedementos polos que se rexa a retirada de información ilegal ou se impida o acceso á devandita información.
Con esta medida confíase poder loitar contra estafas, subscricións enganosas (que tras un período de proba de balde agochan unha subscrición de pagamento), a comercialización de produtos falsificados e as promocións ficticias.

JPEG - 154.4 KB
Vera Jourová declarou que «a partires de hoxe, as empresas de comunicación social teñen un mes para propoñer solucións que lles permitan cumprir a normativa da UE»

PUBLICIDADE