A Xunta destina 2,7 millóns á contratación dun milleiro de mulleres en sectores como o verde ou o dixital

mércores, 23 de agosto do 2023 S. P.

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este 23 de agosto a orde da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade que destina 2,7 millóns de euros á contratación de mulleres sen emprego en sectores con potencial como o emprego verde e dixital e o dos coidados. Mediante esta iniciativa, a Xunta ofrecerá itinerarios individualizados para que “máis de mil mulleres desempregadas, principalmente de concellos pequenos de ata 5.000 habitantes, poidan mellorar a súa capacitación e incrementar as súas oportunidades laborais”, explícase na convocatoria, na que se engade que estas achegas permitirán que entidades con personalidade xurídica propia e sen ánimo de lucro “desenvolvan programas de emprego en feminino”, co obxectivo de garantir a inserción laboral das mulleres e de que poidan participar na dinamización económica das áreas menos poboadas.
As traballadoras recibirán un incentivo de 400 euros, que se canalizará a través das entidades locais organizadoras, que se inclúe nas achegas de 1.715 euros por participante que poderán recibir, para dar cobertura, ademais, aos gastos técnicos, de material, de publicidade, de formación do persoal, etc. nos que poidan incorrer. A esa contía engadiranse outros 2.500 euros por muller inserida no mercado de traballo ao finalizar as accións.
O prazo de solicitude prolongarase dende este xoves 24 ata o vindeiro día 16 de outubro.
As destinatarias finais destes programas serán as mulleres desempregadas inscritas como demandantes no Servizo Público de Emprego de Galicia e residentes, preferentemente, en municipios de ata 5.000 habitantes, que, á vez, presenten necesidades de cualificación ou recualificación formativa ou profesional para poder acceder a un sector laboral concreto. Coa medida agárdase chegar a unhas 1.047 mulleres, un terzo delas residentes neses concellos máis pequenos.
A orde de axudas, que se financia con fondos europeos a través do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia (MRR), garantirá o apoio a mulleres en desemprego por medio de programas que combinarán accións de orientación laboral co asesoramento, a información, a formación e a adquisición de competencias e habilidades. A formación a impartir dirixirase a mellorar a capacitación para postos de traballo con boas perspectivas territoriais, derivados das necesidades do mercado laboral rural e urbano no que se desenvolve a iniciativa.
Tanto os itinerarios como a cobertura de postos de traballo resultante da súa execución orientarase, entre outros, cara ao emprego verde e dixital, ao eido dos coidados de longa duración, emprendemento e economía social, enerxías renovábeis, tratamento de augas e residuos, aproveitamentos forestais e agrarios sustentábeis, economía circular ou dixitalización de servizos. Porase o foco, así mesmo, nas oportunidades que brindan iniciativas de desenvolvemento local rural e sustentábel (xestión do patrimonio, actividade turística, emprendemento e economía social con dimensión local e verde, produtos endóxenos) e que faciliten a cohesión social (atención da dependencia, intervención con colectivos vulnerábeis, etc.).
As accións terán unha duración de doce meses.

PUBLICIDADE