A integración da Historia Social Única Electrónica (HSUE) dos servizos sociais da Deputación da Coruña xa é unha realidade

venres, 12 de xaneiro do 2024 S. P.

Dende a Deputación da Coruña anunciaban este venres 12 de xaneiro que os concellos da provincia coruñesa que empregaban o ecosistema de Administración Electrónica Concello Dixital, da institución provincial, dispoñen xa no seu catálogo dixital de servizos administrativos a integración coa Historia Social Única Electrónica (HSUE) da Xunta de Galicia.
Que suporá esta achega tecnolóxica? Pois impulsará a eficiencia nos servizos sociais comunitarios das entidades locais grazas a interoperabilidade que permite a consulta da información e descarga da documentación relativa á historia social da cidadanía aloxada na plataforma de datos da Administración Autonómica (HSUE).
Isto significa que os expedientes de solicitude de prestacións iniciados desde os concellos poderán engadir documentación xa aportada pola cidadanía, de maneira automatizada, garantindo o cumprimento do principio só-unha-vez, que ten por obxecto a supresión da carga administrativa innecesaria que se produce cando os usuarios deben subministrar a mesma información máis dunha vez ás administracións públicas.
O intercambio de datos entre administracións desenvólvese baixo os obrigados principios que rexen no tratamento de datos persoais recollidos na Lei orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.
Engadir que este novo servizo se fixo realidade grazas ao apoio e coñecemento aportados polas traballadoras e traballadores dos Servizos Sociais municipais. Asemade, cómpre salientar a implicación dos equipos dos concellos de Bergondo, Cambre e Dumbría, que acollerán a fase previa de testeo e pilotaxe do novo servizo, e as primeiras sesións de formación.

PUBLICIDADE