A partires de hoxe os provedores das administracións públicas están obrigados a facturar electronicamente

xoves, 15 de xaneiro do 2015 Redacción

A obriga de emitir as facturas en formato electrónico para provedores das administracións públicas por importes superiores a 5.000 euros entrou hoxe en vigor, case trece meses despois da aprobación da Lei 25/2013, que obriga aos provedores das administracións públicas e empresas "de especial transcendencia económica" a utilizar este tipo de facturación, ou a enfrontarse a unha multa de ata 10.000 euros.
Un estudo da empresa de sistemas de intercambio electrónico seguro de documentos Seres revela que en setembro de 2014 o 98% das empresas coñecía o cambio normativo, segundo un comunicado. A pesar deste alto grao de coñecemento da medida, segundo o director de mercadotecnia de Seres, Alberto Redondo, "fíxose bastante comunicación nas grandes provincias, aínda que aínda existe un pouco de desinformación debido a que non se fixo un plan de difusión". Por comunidades autónomas, as máis preparadas para asumir o cambio son as empresas madrileñas, baleares e melillenses, seguidas das galegas, navarras e catalás, de acordo coa enquisa de Seres.
Pola súa banda, a empresa certificada como desenvolvedor de facturación electrónica Stratesys explica que "é fundamental ter en conta o aspecto internacional antes de executar ningún cambio, xa que as normativas asociadas á factura electrónica en España son diferentes ás doutros países".
Tamén recordan que "as facturas electrónicas están suxeitas a as mesmas normas de uso e conservación que as facturas en papel".
Con esta lei preténdese aumentar o control contable das administracións públicas de cara á consecución do déficit,
protexer contra a morosidade os provedores, xa que quedará constancia electrónica da presentación de facturas, e afondar na loita contra a fraude.
Segundo o Goberno, a medida podería supoñer un aforro total para o Estado e os axentes implicados entre 41 e 51 millóns de euros.

PUBLICIDADE