ADICAE lanza unha guía para defendernos dos abusos das operadoras, as eléctricas e os bancos

luns, 13 de xaneiro do 2014 Redacción

A asociación de consumidores ADICAE vén de lanzar o Caderno de Reclamacións, unha guía publicada en formato PDF para defendérmonos dos principais abusos do consumo. Esta guía, que centra unha boa parte dos seus contidos en cuestións tecnolóxico-dixital (de feito a telefonía e Internet seguen a estar nos postos altos do ranking de reclamacións), abrangue 24 modelos de reclamación en ámbitos como o devandito das TIC ou tamén a compra de bens e a contratación de servizos, a enerxía, o transporte, as viaxes, a banca e as aseguradoras.
No recurso lanzado por ADICAE trátase de dar resposta a preguntas coma as seguintes: Que facer se nos penalizaron por cambiar a tarifa do móbil? Que pasa se a factura da luz deste mes se dispara? Temos dereito a reclamar por unha comisión abusiva?
O que pretende a ferramenta, informan os seus responsábeis, é basicamente simplificar as tarefas para que os abusos en compras, na enerxía, o transporte e as telecomunicacións non fiquen impunes, e para forzar o pulo a unha relación máis xusta entre consumidores e empresas. “Aínda que os abusos financeiros foron nos últimos anos a gran preocupación dos consumidores”, informa ADICAE, “áreas como a enerxía ou as telecomunicacións teñen cada vez máis peso na economía das familias”. Esta é a razón da amplitude de miras deste, que cobre todo o abano dos principais abusos en consumo. A guía non só facilita o exercicio do dereito a reclamar, senón que informa dalgúns dos dereitos básicos que teñen os consumidores e de como facelos valer; por exemplo, no documento explícanse cales son as garantías de reparación que poden esixirse cando se estraga un produto adquirido recentemente.
Segundo informa ADICAE, en 2013 as reclamacións relacionadas con servizos de telefonía móbil foron, sen contar as relativas a servizos financeiros, as que maior número de reclamacións rexistraron nas principais asociacións de consumidores e administracións. O caderno de queixas de ADICAE dedícalle todo un capítulo a este sector con 7 modelos básicos de reclamación que explican, entre outros supostos, como actuar no caso de que a súa compañía telefónica cóbrelle unha penalización excesiva por darse de baixa nun servizo.

PUBLICIDADE