Balidea, entre as firmas galegas máis xeradoras de riqueza

luns, 9 de outubro do 2017 Redacción

A empresa galega Balidea, centrada en servizos e ferramentas avanzadas do ámbito das Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC), vén de aparecer por vez primeira como empresa xeradora de riqueza no Informe Ardán Galicia 2017, o que significa, entre outras cousas, a certificación do pulo innovador e competitivo da firma con sede en Compostela, tanto a nivel galego, como estatal, como internacional. En palabras de Balidea, o devandito informe (feito polo departamento de Servizos Avanzados Consorcio da Zona Franca de Vigo) é “o documento de referencia para coñecer o estado do tecido empresarial galego”. Ou sexa, un dos seus diagnósticos máis certeiros. A edición deste ano presentouse este verán, constatando que as empresas TIC facturaron 1.400 millóns de euros en 2016, o que supuxo un 2,5% do PIB galego.
Volvendo a Balidea, a empresa recibiu a distinción xunto con outras 246 firmas das 18.235 rexistradas na comunidade. Entre os méritos para obter este indicador están “o bo comportamento dos resultados económicos e a redución do custo dos recursos”.
O propio director xeral de Balidea, Lorenzo Rodríguez, explica nesta publicación (formato PDF) como se foi consolidando a estrutura de negocio ao longo destes 15 anos e avalía o proceso de espallamento nacional e internacional da empresa e o enfoque ao produto da área de I+D+i. Tamén fai saber detalles de gran relevancia, como o feito de que a empresa fose quen de facturar o ano pasado case 8 millóns de euros e de que a equipa profesional estea configurada, hoxe en día, por preto de 200 persoas, dos que o 95% (agás temas estruturas) son todos enxeñeiros ou técnicos en Informática. Lorenzo tamén lembra na devandita entrevista a importancia da I+D+i para a compañía, “unha área fundamental para consolidar estrutura e crear produto”, e, tamén, da busca de novos mercados (en Galicia pero tamén fóra, “sen ningún tipo de fronteira nin limitación xeográfica”).

PUBLICIDADE