Balidea, recoñecida polo Informe Ardán como empresa global

mércores, 8 de novembro do 2023 S. P.

A empresa compostelá Balidea, centrada no sector das Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) que achega dende 2002 servizos de consultaría, desenvolvemento e integración de software e exteriorización tecnolóxica, vén de ser recoñecida como empresa global segundo o Informe Ardán, o documento de referencia que analiza a situación económica e competitiva das empresas de Galicia para coñecer o estado do tecido empresarial galego.
Este indicador referencia o grao de internalización de Balidea, salientando a cultura de orientación estratéxica cara aos mercados internacionais, a experiencia e velocidade de expansión nunha ampla diversidade xeográfica de mercados, así como o compromiso de recursos financeiros e humanos coa internacionalización.
Asemade, cómpre lembrar que Balidea xa foi distinguida anteriormente neste Informe. No ano 2017 e 2022 aparece como Empresa xeradora de riqueza. E, no informe do ano 2020, recoñéceselle cos Indicadores Ardán Empresa Innovadora e Empresa Igual en Xénero.
Dende o ano 1995, o Consorcio da Zona Franca de Vigo elabora un conxunto crecente de indicadores sobre desempeño empresarial adicados a identificar e poñer en valor a excelencia empresarial en Galicia. Estes indicadores, denominados xenericamente Indicadores Ardán, miden o desempeño das empresas en factores relacionados coa súa capacidade para competir. Entre eles, figuran a internacionalización, a innovación, a economía circular, a igualdade de xénero, ou a xestión de talento, como aspectos máis importantes. Para a elaboración destes indicadores, ponse en marcha unha enquisa de carácter anual cuxos resultados son posteriormente tratados por equipos especializados na temática e que se sintetizan no Informe Económico e de Competitividade. O dito informe tamén recompila a análise que realiza o Servizo de Información Empresarial Ardán, do Consorcio da Zona Franca de Vigo, en aspectos relacionados coa información económico-financeira de máis de 35.900 empresas galegas.
Balidea recibe esta distinción de empresa global xunto con outras 61 firmas de entre este conxunto total de case 40.000 empresas analizadas.

PUBLICIDADE