Bugalicia recibe fondos para sustentar a contratación de recursos electrónicos

luns, 26 de xaneiro do 2009 Raquel Noya

O Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia (Bugalicia) recibirá durante este ano 2009 unha achega de preto de 5 millóns de euros procedentes da Xunta e das tres universidades galegas para ser destinados á contratación de recursos electrónicos dirixidos, sobre todo, á comunidade científica do país, aos docentes universitarios e aos estudantes de terceiro ciclo que o soliciten.
A devandita entidade ten como principal obxectivo apoiar de xeito continuo aos servizos bibliotecarios das nosas institucións académicas superiores, a través da cooperación interbibliotecaria. O seu propósito é, máis polo miúdo, favorecer a produción científica que se está a desenvolver na nosa comunidade, poñendo a disposición dos estudantes, docentes e investigadores “unha ferramenta tecnolóxica de enorme utilidade”.
A directora técnica responsable da iniciativa, Victoria Millor, asegura que o meirande uso que se lle pode dar a esta aplicación é “acceder a través da Rede a un alto número de recursos electrónicos de información científica”, tales como “bases de datos, revistas e libros electrónicos, xestores bibliográficos e ferramentas para potenciar a publicación dos investigadores das universidades galegas en revistas de alto factor de impacto”.
O acceso aos recursos en liña de información electrónica esténdese a toda a comunidade universitaria e está permitido tanto dende as propias bibliotecas dos campus como dende os departamentos dos propios investigadores, persoal docente e universitarios de terceiro ciclo.

Máis de 20.500 e-revistas, 4.359 e-books e medio cento de bases de datos

Na actualidade a comunidade científica universitaria galega ten acceso a múltiples bases de datos, libros e revistas electrónicas froito dos recursos consorciados, que manteñen cubertos todos os ámbitos de coñecemento con amplitude.
Hoxe, o volume de revistas electrónicas accesibles grazas a Bugalicia ascende a 20.673 títulos a texto completo, que se suman aos 4.359 libros da biblioteca en liña e preto de medio cento de bases de datos referenciais, 46 en total.
Asemade, Bugalicia proporciona outro tipo de material de consulta a través da Rede, como 10.517 actas de congresos e os denominados estándares, elementos de consulta indispensable no eido das enxeñerías.
A todo isto hai que sumarlle as ferramentas de xestión bibliográfica dixital como Refworks, que lle permiten a toda a comunidade universitaria almacenar unha base de datos persoal de investigación, intercambiar investigacións con colegas e descargar bibliografías en diferentes formatos de acordo ás esixencias das diferentes publicacións.
A directora técnica de Bugalicia, indica que a traxectoria de Bugalicia está sustentada pola racionalización e adecuación dos recursos ás necesidades da comunidade científica universitaria galega, e que unha parte fundamental da labor do Consorcio é a racionalización de todos os recursos que proporciona, adecuándoos ás liñas de investigación do Sistema Universitario de Galicia, a través do estudo pormenorizado e continuado da produción científica dos seus investigadores, “que entendemos e que desenvolvemos como unha das principais liñas do noso traballo”, conclúe.

PUBLICIDADE