DATAlife fortalecerá o ecosistema innovador de Galicia

xoves, 27 de xullo do 2023 S. P.

Xunta directiva de DataLife

O Hub de Innovación Dixital DIH DATAlife xa traballa no deseño de Plan Estratéxico 2024-2028. A súa xunta directiva, presidida por Pablo Álvarez Freire, e o equipo de xestión de DATAlife mantiveron hai uns días un encontro para poñer ao día o estado dos proxectos en marcha e definir a estratexia para a segunda metade de 2023. A reunión tivo lugar nas novas instalacións do Centro de Servizos Innovadores para Empresas Biotecnolóxicas (CSIEB), no Biopolo da Sionlla, en Santiago de Compostela. DATAlife valora este proxecto e destaca que “nace para impulsar a biotecnoloxía e facer de Galicia un enclave de referencia internacional do sector das ciencias da vida”.
O encontro de traballo de DATAlife serviu para repasar a actividade na primeira metade de 2023. Destaca a chegada ao final do proxecto Hub Iberia Agrotec (HIBA), cofinanciado con fondos FEDER a través do programa Interreg-POCTEP. O seu obxectivo: a creación dun ecosistema plurirrexional para a dixitalización do sector agroalimentario de España e Portugal. Vinculados ao proxecto HIBA naceron dous laboratorios de demostración destinados a divulgar o uso da Internet das Cousas e poñer en valor a relevancia dos datos nos sectores forestal e agrícola.
Actualizar o estado do proxecto EDIH DATAlife, iniciado en xaneiro de 2023 e co logro de varios fitos, foi outra das tarefas dos asistentes á reunión.
En palabras dos responsábeis de DATAlife, a selección como European Dixital Innovation Hub por parte da Comisión Europea (CE) posiciona a DATAlife como “o único hub galego que recibe financiamento do programa Europea Dixital”. Estes fondos, engadiron, “permiten ofertas servizos tecnolóxicos de I+D+i sen custo para as pemes dos sectores agro-mar, alimentación, biotecnoloxía, forestal-madeira e saúde-coidados”. Os servizos ofertados son provistos polos socios do consorcio, que está integrado por entidades galegas socias da asociación DIH DATAlife. Neste senso, o equipo do hub xa habilitou un formulario de contacto na súa web para as entidades interesadas e, ao mesmo tempo, ao longo da primeira metade de 2023 xa mantivo encontros con pemes que comezarán a recibir estes servizos para “cumprir os ambiciosos obxectivos do plan de traballo vinculados á iniciativa EDIH DATAlife”.

Xunta directiva do equipo de xestión de DataLife

DATAlife tamén revisou o Convenio de Infraestruturas asinado coa Axencia Galega de Innovación (GAIN). O hub, a través desta ferramenta, apoiou a máis de 2.500 pequenas e medianas empresas vinculadas a sectores estratéxicos de Galicia en diferentes aspectos para a súa transformación dixital.
A reunión de xunta directiva e equipo de xestión de DATAlife abordou os pasos para seguir para o deseño e elaboración do novo Plan Estratéxico 2024-2028, que estará listo a final deste exercicio e comezará a executarse nos primeiros meses de 2024. “Terá unha vixencia de catro anos e servirá para definir as futuras actuacións no ámbito da innovación do DIH DATAlife”, destaca o seu presidente Pablo Álvarez Freire, quen lembra que “a meta radica en conseguir a modernización e dixitalización das empresas que integran os sectores estratéxicos da economía da comunidade autónoma, sectores que están chamados a liderar o futuro de Galicia”. O Plan Estratéxico 2024-2028 servirá para seguir fortalecendo o ecosistema innovador galego e para dar resposta ás súas necesidades en materia de dixitalización.
DATAlife Hub de Innovación Dixital, con sede en Santiago de Compostela, nace para converter Galicia en biorrexión de referencia en Europa a través da conexión, coordinación e creación de sinerxías entre os axentes do ecosistema de innovación e os sectores produtivos. DATAlife proponse facilitar a incorporación da Intelixencia Artificial e a analítica de datos nas pemes galegas dos sectores ligados ás Ciencias da Vida. DATAlife está ao servizo das pemes para “mellorar a súa competitividade, permitíndolles aproveitar as vantaxes das tecnoloxías dixitais para vender máis, mellorar a súa conta de resultados, ser máis eficientes e competir con garantías nunha contorna global”. Os socios de DATAlife son cinco agrupacións industriais: Agrupación industrial Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (Bioga), Agrupación industrial da Acuicultura de Galicia (CETGA), Agrupación industrial da Madeira e do Deseño de Galicia (CMD), Agrupación industrial Saúde de Galicia (CSG) e Agrupación industrial TIC Galicia; cinco empresas tractoras: Grupo Zendal, FINSA, Televés, Vodafone e Noso Capital; cinco centros tecnolóxicos: Energylab, Gradiant, ANFACO-CECOPESCA; Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) e Centro Tecnolóxico de Investigación Multisectorial (CETIM) e o sistema universitario de Galicia: Universidade de Santiago de Compostela, Universidade de Vigo e FEUGA.

PUBLICIDADE