Declaran inconstitucional que os partidos políticos recollan opinións políticas dos cidadáns

mércores, 22 de maio do 2019 Marcus Fernández

O Pleno do Tribunal Constitucional declarou por unanimidade contrario á Constitución Española e nulo o apartado 1 do artigo 58 bis da Lei Orgánica 5/1985 do 19 de xuño do Réxime Electoral Xeral que permitía aso partidos políticos recoller datos persoais relativos ás opinións políticas dos cidadáns.
A sentenza, cuxo poñente foi o maxistrado Cándido Conde-Pumpido, estimou o recurso de inconstitucionalidade presentado polo Valedor do Pobo o pasado 5 de marzo, e na parte dispositiva recolle «declarar contrario á Constitución e nulo o apartado 1 do artigo 58 bis da Lei Orgánica 5/1985, de 19 de xuño, do réxime electoral xeral, incorporado a esta pola disposición final terceira, apartado dous, da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais».
O texto lexislativo considerado ilegal facilitaba a recompilación de datos persoais relativos ás opinións políticas das persoas que leven a cabo os partidos políticos no marco das súas actividades electorais; permitía empregar datos persoais recollidos en páxinas web e outras fontes de acceso público para realizar actividades políticas durante o período electoral; e determinaban que o envío de propaganda electoral por medios electrónicos, sistemas de mensaxería e redes sociais non se consideraría actividade ou comunicación comercial; ou sexa, que deixaban aos partidos políticos á marxe do Regulamento Xeral de Protección de Datos, posición de excepción que vulnera dereitos fundamentais e legalizaría prácticas como as denunciadas no caso de Cambridge Analytica.

PUBLICIDADE