Este mes axilizarase o mecanismo de portabilidades móbiles

luns, 22 de febreiro do 2010

A CMT asegura que nun par de semanas os operadores móbiles españois contarán cunha plataforma única para executar os cambios de operador ordenados polos usuarios, de xeito que este nodo centralizado ou Entidade de Referencia, coordinará e fará máis transparente o proceso de cambio de compañía, dotándoo tamén de máis garantías.
Entre os obxectivos desta medida está o permitir as portabilidades móbiles en 48 horas e facilitar a futura converxencia entre fixo e móbil.

PUBLICIDADE