Gradiant, membro fundador da Organización Europea da Ciberseguridade

martes, 5 de xullo do 2016 Redacción

O Centro Tecnolóxico Gradiant é membro fundador da Organización Europea da Ciberseguridade (ECSO). Trátase dunha organización paneuropea dirixida a fomentar recursos que salvagarden a información e as canles e acubillos desa información. A entidade está dirixida pola industria e formada por membros que inclúen grandes empresas europeas, centros tecnolóxicos como Gradiant, pequenas e medianas empresas (PEME), novas firmas innovadoras (start-ups), usuarios e operadores, universidades, agrupacións e asociacións, así como organismos dos Estados membros de Europa, administracións autonómicas e estatais, os países do Espazo Económico Europeo (EEE) e a Asociación Europea de libre Comercio (AELC); e os países asociados H2020.
EOS, ACN, GuardTime, TeleTrusT e SECUNET conforman a súa primeira xunta directiva. O centro galego Gradiant, en calidade de centro tecnolóxico TIC referente a nivel español en materia de seguridade tecnolóxica, forma parte tamén do conxunto de entidades fundadoras de ECSO. O seu cometido: achegar a súa visión da innovación no eido da seguridade e a ciberseguridade.
O principal obxectivo de ECSO é apoiar todo tipo de iniciativas ou proxectos que teñen como finalidade desenvolver, promover, fomentar a ciberseguridade europea e, en particular, protexer das ameazas informáticas o mercado único dixital europeo, desenvolver o mercado da seguridade cibernética en Europa e impulsar solucións de protección TIC nas aplicacións sectoriais nas que Europa é líder.
Para lograr os devanditos obxectivos, ECSO leva a cabo medidas concretas como por exemplo colaborar coa Comisión Europea e as administracións estatais para promover a investigación e a innovación, favorecer a competitividade e o crecemento da industria da seguridade cibernética en Europa a través de innovadoras tecnoloxías de seguridade informática, e promover e axudar na definición e posta en marcha dunha política industrial de ciberseguridade que fomente o uso de solucións de protección informática, etc.
Lembrar que ECSO é unha asociación sen fins de lucro totalmente autofinanciada (ASBL), e suxeita ao marco regulamentario belga e europeo.