Lugo impulsa un plan laboral de choque con formación en creación de páxinas web

xoves, 22 de abril do 2021 S. P.

O Concello de Lugo vai destinar 152.000 euros nun ambicioso plan de emprego para a cidadanía, un plan destinado a 1.120 lucenses sen traballo que inclúe unha importante vertente de capacitación tecnolóxica: amais de contidos sociosanitiarios e de competencias en linguaxe e matemáticas, abrangue un lote de creación de webs e outro de formación online con alcance para 1.000 persoas. A iniciativa enmárcase na estratexia de recuperación económica do municipio, dotada con máis de 20 millóns de euros.
A alcaldesa Lara Méndez explicou que a escolla destes contidos “obedeceu á necesidade de que os perfís laborais actuais se axusten ás carreiras profesionais con maiores expectativas de inserción, tendo en conta os novos condicionantes do mercado de traballo”. Segundo a rexedora, “trátase dunha mostra máis do noso compromiso polas políticas activas de emprego, nun momento especialmente delicado pola situación de pandemia mundial, sen precedentes, que nos tocou vivir”.
Baixo estas premisas, a xunta de Goberno aprobou a apertura do procedemento de contratación desta iniciativa que se enmarca dentro da Estratexia Global de Dinamización, Reconstrución e Reactivación da Economía Local do Concello de Lugo deseñada por Lara Méndez xa en marzo de 2020.
Respecto do lote número 2, centrarase como dixemos na confección e publicación de páxinas web, “xa que a COVID-19, puxo de manifesto a necesidade de contar con persoal cualificado nesta materia e sería un erro ignorar que o tecido empresarial tende á súa transformación dixital, a través da incorporación das novas tecnoloxías para as súas vendas, visibilidade e presencia nas redes”, sinalou a alcaldesa, explicando que a competencia xeral deste módulo oriéntase á creación de páxinas web integrando textos, imaxes e outros elementos, utilizando a linguaxe de marcas e editores apropiados e realizando os procedementos de instalación e verificación das mesmas no servidor correspondente.
En canto ao terceiro lote, que contará con dúas edicións para cada unha das tres especialidades que recolle, persegue a obtención de competencias clave tanto en matemáticas (identificar os elementos matemáticos presentes na realidade e aplicar o razoamento matemático na solución de problemas relacionados coa vida cotiá, utilizando os números e as súas operacións básicas, as medidas, a xeometría, a álxebra e a análise de datos) como en comunicación en lingua galega e castelá (comprensión axeitada do contido fundamental de textos escritos sinxelos e producións orais, participación en interaccións orais respectando as normas de convivencia así como a construción de textos sinxelos relacionados coa vida profesional e cidadá, con coherencia e cohesión textuais, e corrección gramatical).
O bloque da formación en liña terá un alcance de 1.000 persoas ás que se lles ofertarán cursos mediante unha plataforma telemática. “Impartiranse un mínimo de 100 accións formativas pertencentes a diferentes familias profesionais (actividades físicas e deportivas; administración e xestión agraria; artes; comercio e mercadotecnia; edificación e obra civil; electricidade e electrónica, enerxía, informática; mantemento de vehículos, imaxe persoal, etc) desenvolvéndose todas elas a través de aulas virtuais titorizadas por docentes especializados”, referiu Lara Méndez que mencionou que algúns cursos como o de manipulador de alimentos, ofimática, community manager ou xestión de vendas serán de obrigada oferta.

PUBLICIDADE