Máis de 150.000 documentos e imaxes históricas de Pontevedra, accesíbeis no portal AtoPO

xoves, 20 de outubro do 2022 S. P.

A Deputación e o Concello de Pontevedra puxeron a disposición da cidadanía máis de 150.000 documentos e históricos da cidade do Lérez e da súa contorna, sistematizadas e accesíbeis ao público grazas ao portal AtoPO da entidade provincial.
Deste xeito, calquera persoa interesada poderá acceder ao buscador provincial e consultar as referencias de actas plenarias, documentos administrativos e tamén audiovisuais dende 1834 ata 2004 que lle interesen, “sempre cumprindo coa normativa de protección de datos vixente”, informaron as dúas institucións.
Este traballo foi posíbel tamén grazas á ferramenta ATOM da Deputación, que utiliza a entidade para sistematizar o patrimonio documental. A ferramenta empregouse xa con documentos de 137 entidades na provincia, evitándolles o gasto de adquirir o sistema e, ademais, permitindo que os seus fondos dixitalizados poidan ser subidos ao AtoPO e formar parte da guía de patrimonio documental da provincia.
Nestes momentos o organismo provincial manexa no seu Arquivo 2,2 millóns de referencias de toda a provincia agás de Vigo, tendo unha parte pública e outra restrinxida, unha dixitalizada e outra só referenciada.
O Concello de Pontevedra a día de hoxe realizou un traballo continuo dividido en dúas partes: dunha banda, a xestión da documentación e, doutra banda, a xestión do arquivo audiovisual.
Na actualidade, ao redor do 75 % dos documentos do Arquivo Municipal están xa descritos, o que vén sendo un total de máis de 150.000 documentos. “Estes documentos serán e son unha fonte enorme de consulta. A día de hoxe, 48.000 destes documentos xa están subidos e 27.000 xa son públicos, xa poden ser consultados na nova ferramenta informática. Entre esta semana e a que vén contamos con ofrecer a totalidade dos nomeados”, explicou a concelleira Anabel Gulías.
A sistematización dos fondos municipais grazas ao ATOM da Deputación permitirá a permanencia dixital de fondos físicos que en moitos casos estaban gardados en caixas. Algúns dos rexistros correspóndense co propio Concello de Pontevedra, pero hai tamén moitos outros dos que foron os concellos de Xeve , de Salcedo ou de Ponte Sampaio e de coleccións privadas como as de TAFISA, a colección Rafael Vázquez, de Nelson, Isidro Taboada, Paisajes Españoles S.A. ou a colección documental Fototipia THOMAS CA.
En paralelo aos fondos documentais tense desenvolvido outra actuación específica de catalogación e dixitalización de fondos audiovisuais por parte da Deputción. Están revisadas xa 2.200 (as últimas iranse publicando en AtoPO nos vindeiros días) que amosan a evolución da vida política, social e cultural da cidade.
Malia que tamén se catalogou e dixitalizou unha colección de fotografías da cidade e os seus arredores procedente de Fototipia Thomas datada entre 1910 e 1920, a maior parte das fotografías percorren as etapas comprendidas entre a alcaldía de Calixto González-Posada (1949-1952) ata a de Javier Cobián Salgado, rematada en 1995.
Durante todo ese espazo temporal, o fondo contén imaxes de actos que dan testemuña da actividade política e institucional do Concello e da cidade: reunións, recepcións na Casa do Concello, visitas de personalidades políticas da ditadura co gallo das festividades propias do réxime ou co da inauguracións de infraestruturas (fábrica de PONTESA, factoría de Celulosas, escolas…), celebracións relixiosas, viaxes dos representantes locais pola península ou ó estranxeiro, relacións con outras localidades…
Neste eido atópanse nas imaxes a destacados persoeiros da vida política galega e española do século XX: Franco e os seus ministros, Quiroga Palacios, Fraga Iribarne, Pío Cabanillas, Mario Soares, Fernández Albor, ou Jordi Pujol, entre outros.

PUBLICIDADE