Medra o uso da Internet entre os galegos de maior idade

martes, 29 de novembro do 2022 Redacción

A totalidade dos galegos de 16 a 34 anos empregan a Internet e superan a media estatal no uso habitual da Rede e nas compras en liña. O incremento máis significativo no último ano rexistrouse no colectivo de persoas con máis dificultades de acceso a tecnoloxía. Os usuarios da Internet de entre 65 aos 74 anos acadaron o 70,5% en Galicia, tras subir nos últimos 12 meses un 8,5%, o dobre que a media estatal (+4,2%).
O 98,3 % dos nenos e nenas galegos de 10 a 15 anos empregan o ordenador e sitúase á cabeza no uso deste equipamento TIC no ranking por comunidades autónomas, 5,2 puntos por riba da media estatal. O 95,6% destes nenos e nenas usaron a Internet nos últimos 3 meses, tamén por riba da media estatal. Son parte dos datos publicados hoxe polo INE sobre o equipamento e uso das TIC nos fogares en 2022, que constata os bos resultados dos indicadores de uso das TIC entre os máis novos.
Son datos da Enquisa e uso TIC nos fogares 2022 do INE, analizados polo Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (OSIMGA), dependente da AMTEGA.

Uso das TIC: comercio electrónico, e-saúde e banca dixital

En canto ás as compras a través da Rede, un 50,5 % da poboación galega adquiriu algún produto ou servizo a través de Internet nos últimos tres meses pero no tramo de idade dos 16 aos 34 anos supérase á media do estado en máis de 5 puntos porcentuais xa que o 68,8% de galegos e galegas de 16 a 24 mercaron por internet nos últimos tres meses, e o 78,3% dos 25 aos 34 anos.
As actividades máis realizadas nos tres últimos meses están relacionadas coa comunicación, realizadas polo 90,8% da poboación galega de 16 a 74 años; recibir ou enviar correos electrónicos (77,5%) ou ler noticias, xornais ou revistas de actualidade online (76,0%).
Respecto á saúde, cabe destacar a elevada porcentaxe de uso de servizos online como concertar unha cita cun médico a través dunha páxina web ou dunha aplicación de móbil, que acada unha porcentaxe de 55,3%, ocupando a sétima posición no ranking por comunidades autónomas Galicia ocupa esa mesma posición no Acceso a arquivos persoais de saúde (38,7 %)
Cabe salientar especialmente que o 71,9% dos galegos e galegas utilizan a banca por Internet (incluída a banca móbil), superando a media estatal (69,6%) en 2,3 puntos e ocupando novamente a sétima posición no ranking por comunidades autónomas.

Interacción coas Administracións Públicas a través da Internet

O 83,8% dos internautas de 16 a 74 empregaron algunha páxina web ou aplicación móbil das Administracións Públicas nos 12 últimos meses por motivos particulares. Isto supón un incremento de 18,5 puntos respecto a 2021, fronte ao 15,5% da media estatal.
Entre os trámites máis frecuentes, o 68,9% descargou algún formulario oficial, superando a media estatal (67%). Un 24,5% accedeu a información de bases de datos ou rexistros públicos (rex. catastrais, de empresas…), sendo a terceira comunidade autónoma que máis xestiona por Internet estas consultas.

A Internet das Cousas

O Amazon Echo quere converterse nun elemento do fogar que tanto poida ambientar musicalmente como facilitar información de interese ou alertarnos das nosas tarefasNo que se refire á Internet das Cousas, do total de internautas galegos de 16 a 74 anos, o 33,7% utilizaron dispositivos ou servizos de domótica no fogar. En concreto, o 21% empregou asistentes virtuais en forma de altofalante intelixente ou de aplicación (como Alexa, Google Home, Siri, Cortana,...); o 15,2% electrodomésticos conectados, o 11,2% sistemas para a administración de enerxía para o fogar (luces, enchufes, termóstatos,...) e o 6,7% sistemas de alarma/seguridade do fogar (fechaduras, cámaras, detectores de fumes,...).

PUBLICIDADE