O 100% dos procedementos da Xunta dirixidos á cidadanía, empresas, entidades, e concellos pódense presentar en liña

xoves, 4 de xaneiro do 2024 S. P.

A totalidade dos procedementos da Administración autonómica destinados a cidadáns, empresas, entidades sen ánimo de lucro e entidades locais xa se poden presentar de maneira electrónica desde 2022. Ademais, o 99,5% de axudas e subvencións tamén poden solicitarse por vía electrónica. Son datos que figuran no estudo A Administración Dixital da Xunta de Galicia, publicado a finais de 2023 e elaborado polo Observatorio da Sociedade da Información en Galicia (OSIMGA), adscrito á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.
No informe tamén se destaca que o 86% dos trámites dispón de funcionalidades de axuda ao usuario e o 95% poden realizarse desde un teléfono móbil. Ademais, saliéntase que o incremento de trámites online dispoñíbeis reflíctese na porcentaxe de presentacións electrónicas rexistradas no sistema de rexistro da Xunta, que en 2022 superaron o 86%.
O documento sinala tamén que no devandito ano realizáronse máis de 1,3 millóns de presentacións a través da sede electrónica da Xunta, o que supuxo un incremento de 1,5% respecto a 2021. Ademais, durante 2022 houbo 4.299.963 accesos ao cartafol cidadán, o espazo persoal no que os usuarios teñen acceso aos seus datos, á situación dos seus trámites coa Administración e a xestión destes desde un espazo único.
A investigación tamén salienta o incremento dos usuarios do sistema Chave365, que permite o acceso á sede a través de claves concertadas, e que pechou 2022 con 1.4478.302 usuarios activos fronte aos 1.206.271 usuarios activos de finais de 2021.
Por outra banda, a plataforma PasaXe! recibiu en 2022 máis de 16 millóns de consultas.
Durante 2022 o 96% das licitacións presentáronse en liña en Galicia e o uso da sinatura electrónica a través da plataforma corporativa Portasinaturas incrementouse nun 21%, rozando os 10 millóns de documentos asinados.
Respecto á presenza na Internet, o catálogo de redes sociais da Administración galega sumaba un total de 444 iniciativas de redes sociais en 2022, con 2.452.737 seguidores, un 19,2% máis que en 2021. O portal web institucional da Xunta de Galicia recibiu en 2022 máis de 13 millóns de visitas.
O estudo sinala tamén que o gasto en TIC da Xunta está no 3,3% do orzamento total, e que o 0,5% do persoal propio dedícase ás TIC.

PUBLICIDADE