O CIS só difundirá os seus estudos por vía electrónica

xoves, 5 de marzo do 2009

O Centro de Investigacións Sociolóxicas (CIS), dependente do Ministerio da Presidencia, a partir do mes de abril difundirá as súas enquisas só a través de correo electrónico e da súa páxina web, eliminando a edición dos barómetros mensuais en papel e CD para políticos e grupos parlamentarios, co que pretenden reducir o gasto neste concepto en aplicación dun plan de austeridade.

PUBLICIDADE