O Servizo de Emprego do Clúster TIC inicia a súa actividade con máis de 260 vacantes

xoves, 13 de xullo do 2023 S. P.

O Clúster TIC Galicia activou o seu Servizo de Emprego e fíxoo con máis 260 vacantes de empresas asociadas. O servizo foi posto en marcha en colaboración coa Consellería de Emprego e Igualdade da Xunta. Polo momento, recolléronse postos sen cubrir de 40 dos 135 socios, polo que a entidade prevé que a cifra se incremente de forma considerable a medida que todas as firmas indiquen as súas ofertas de perfís tecnolóxicos.
“Necesitamos datos actualizados de vacantes no sector en Galicia e indicadores fiábeis que nos axuden a identificar, por un lado, talento cualificado, tanto dentro como fóra das nosas fronteiras, e por outro, aqueles perfís que son moi difíciles de atopar”, sinala Antonio Rodríguez del Corral, presidente do Clúster TIC Galicia.
O novo Servizo de Emprego do Clúster TIC Galicia ten como obxectivo “axudar ás empresas tecnolóxicas a atopar o talento cualificado que precisan e que non conseguen cubrir”, polo que estas ofertas laborais recolleranse, ademais, nun portal de emprego que a entidade lanzará en datas vindeiras. Deste xeito, tanto as firmas TIC como os profesionais do sector poderán publicar e consultar as vacantes nun único espazo, facilitando así a procura de emprego. “Con esta finalidade, tamén se colaborará coas asociadas especializadas en selección de persoal”, engadiu o presidente do Clúster, apuntando que todos os datos obtidos serán compartidos co Servizo Público de Emprego de Galicia “coa finalidade de axudar a establecer políticas de formación orientadas a estas ofertas, así como para a mellora do sistema”.
O 50% das vacantes son de expertos en desenvolvemento de software, das cales, o 70% corresponden a profesionais en desenvolvemento de software na nube e o 30% restante a perfís de interface de usuario e deseñadores gráficos. Ademais, o Clúster informou que un 15% son postos sen cubrir como administradores de sistemas, un 10% de analistas e xefes de proxecto e o 25% restante de profesionais de Big Data e Intelixencia Artificial, ciberseguridade e calidade de software.
Outro dos obxectivos do novo Servizo de Emprego, ademais de identificar as ofertas, é “recompilar información de diversa índole relacionada co ámbito laboral no sector TIC galego: o emprego creado, o tempo medio de recrutamento, as principais fontes de selección de persoal, a rotación no sector, os salarios medios por posto, etc”.
Antonio del Corral engadiu que “con estes datos, sobre todo cos de capacidades e ocupacións, poderemos propoñer a distintas institucións galegas a creación de formacións específicas adaptadas aos postos que necesitamos cubrir: certificados de profesionalidade, ciclos de formación profesional, aumento das prazas en distintas facultades, etc.”.
Tamén informou que outra das accións que contempla o servizo é “exercer como intermediario nos programas de carácter autonómico Retorna Cualifica Emprego, para incorporar talento migrante residente no exterior ao mercado laboral galego, e Xuventude Mentoring, para ofrecer asesoramento e apoio a alumnado egresado”. Traballará tamén na procura de eventos do sector fóra da Comunidade para crear unha marca simbólica propia de Galicia TIC, que contribúa a atraer talento nacional ás empresas tecnolóxicas galegas.


PUBLICIDADE