Privacidad

sábado, 1 de febreiro do 2014

Política de protección de datos persoais

Informamos de que os teus datos persoais que poidan constar nesta comunicación, serán incorporados nun ficheiro propiedade de Grupo Código Cero Comunicación, S.L., coa finalidade de xestionar a relación empresarial que nos vincula e informarte dos nosos servizos. Se desexas exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre eles, podes dirixirte por escrito á conta de correo electrónico webmaster@codigocero.com.
Grupo Código Cero Comunicación, S.L. resérvase o dereito a modificar a presente política, informándote previamente dos cambios que nela se produzan a través deste aviso.
Ao facilitar voluntariamente os teus datos persoais a través desta páxina web e aceptar o seu envío, autoriza expresamente a Grupo Código Cero Comunicación, S.L. para que trate e incorpore nun ficheiro da súa propiedade aqueles datos remitidos.
A recollida e o tratamento dos datos persoais que facilitas a través de calquera formulario de rexistro ten como finalidade permitirche o acceso á xestión do seu perfil a través do cal te será posible verificar, modificar e eliminar os teus datos e subscricións a diferentes boletíns informativos que ofrece Grupo Código Cero Comunicación, S.L. exclusivamente a usuarios rexistrados. A información que facilites a través de preguntas ou solicitudes de información será utilizado por Grupo Código Cero Comunicación, S.L. co fin de darche resposta á túa petición. Ademais, no caso de recibir o teu consentimento, informarémoste sobre os servizos que ofrece esta empresas, a través de calquera medio de comunicación: correo electrónico, SMS, MMS e fax.
Grupo Código Cero Comunicación, S.L. manifesta o seu compromiso de confidencialidade respecto ao tratamento dos seus datos persoais.

*** EN ESPAÑOL ***

Te informamos que tus datos personales que puedan constar en esta comunicación, serán incorporados en un fichero propiedad de Grupo Código Cero Comunicación, S.L., con la finalidad de gestionar la relación empresarial que nos vincula e informarte de nuestros servicios. Si deseas ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre ellos, puedes dirigirte por escrito a la cuenta de correo electrónico webmaster@codigocero.com.
Grupo Código Cero Comunicación, S.L. se reserva el derecho a modificar la presente política, informándote previamente de los cambios que en ella se produzcan a través de este aviso.
Al facilitar voluntariamente tus datos personales a través de esta página web y aceptar su envío, autoriza expresamente a Grupo Código Cero Comunicación, S.L. para que trate e incorpore en un fichero de su propiedad aquellos datos remitidos.
La recogida y el tratamiento de los datos personales que facilitas a través de cualquier formulario de registro tiene como finalidad permitirte el acceso a la gestión de su perfil a través del cual te será posible verificar, modificar y eliminar tus datos y suscripciones a diferentes boletines informativos que ofrece Grupo Código Cero Comunicación, S.L. exclusivamente a usuarios registrados. La información que facilites a través de preguntas o solicitudes de información será utilizado por Grupo Código Cero Comunicación, S.L. con el fin de darte respuesta a tu petición. Además, en el caso de recibir tu consentimiento, te informaremos sobre los servicios que ofrece esta empresas, a través de cualquier medio de comunicación: correo electrónico, SMS, MMS y fax.
Grupo Código Cero Comunicación, S.L. manifiesta su compromiso de confidencialidad respecto al tratamiento de sus datos personales.

PUBLICIDADE