R confirma que as chamadas de voz polo móbil son un 110% máis longas dende o inicio da crise

mércores, 8 de abril do 2020 Sonia Pena

A operadora galega R fixo un balance da actividade xerada nas súas redes e nos seus servizos ao longo desta tempada de crise sanitaria e confinamento, marcada polo Estado de Alarma polo COVID-19. Segundo explica no reconto a compañía tecnolóxica, a crise e a reclusión da xente nos fogares traduciuse “nun aumento xeral dos servizos de telecomunicacións”, motivado tanto polo incremento do teletraballo como pola demanda de voz e datos para “cubrir as necesidades das familias para manterse conectadas cos seus seres queridos”.
En concreto, R rexistrou un incremento do 63% no consumo de banda larga fixa nos fogares galegos, ao que se engaden picos de consumo de datos que representan un 45,56 % máis con respecto a períodos anteriores á alarma sanitaria. Amais, as chamadas de voz polo móbil son un 110% máis longas, sendo do 100% en materia de telefonía fixa.
Por outra banda, o tempo consumido na oferta de televisión en directo medrou un 47 % (ata 4,5 horas diarias) e a de contidos baixo demanda un 32 %.
Polo que se refire aos servizos de mensaxes instantáneas, aumentou un 300% o volume de datos empregados en Whatsapp.
En materia de tempos e incrementos rexistrados por semanas, foron as primeiras semanas as máis activas en consumo de datos, cos picos máis elevados.
Como dixemos, o aumento de uso das telecomunicacións ten o seu reflexo nos servizos de voz de R dende o inicio do estado de alarma sanitaria, tanto nas comunicacións de fixo como nas de móbilR. Así, rexistrouse un incremento de máis do 45 % no tráfico de telefonía fixa e de máis do 60 % no de telefonía móbil. En definitiva, “fanse máis chamadas e, ao tempo, a duración de cada unha delas medra de xeito sensíbel”, segundo explica R no seu informe.
Máis horas ante o televisor
Con respecto á televisión, R constatou que nestes momentos o consumo medio diario é de 5,4 horas, un 45 % máis do habitual. Ademais, o tempo consumido na oferta de contidos na televisión en directo medrou nun 47 % (até as 4,5 horas diarias) e a de contidos baixo demanda incrementouse un 32 %. Pola súa banda, os consumos de contidos infantís en TV subiron nun 54 % e os de cinema para toda a familia, un 55 %.
Melloras e seguimento continuo
R lembra que para garantir o máis óptimo funcionamento das súas redes e servizos 88 técnicos dos equipos de Sistemas e Rede do Grupo Euskaltel, ao que R pertence, están a traballar na actualidade para garantir “unha rede de calidade”, dimensionándoa para soportar “estes incrementos de tráfico inusuais e controlándoos para identificar picos de uso superiores e lanzar as ampliacións correspondentes”.

PUBLICIDADE