Santiago instala bancos intelixentes para optimizar os seus sistemas de planificación urbana

martes, 18 de outubro do 2022 S. P.

O Concello de Santiago, ao abeiro do seu proxecto de Cidade Intelixente (Smartiago), comezou a instalación en diversos recantos do espazo urbano duns bancos intelixentes equipados con sensores de infravermellos e con capacidade para detectar o paso de peóns e as pautas que estes ofrecen nunha área determinada das proximidades do mobiliario.
Trátase, máis polo miúdo, dun sistema que recolle datos cos que achegar información de valor sobre fluxos de viandantes, sobre equipamentos municipais, sobre ordenación do tráfico e urbanística e sobre a planificación e a localización (idónea) destes equipamentos.
O Concello de Santiago quixo aclarar na presentación destes bancos intelixentes que estes “non integran ningún tipo de cámara nin ferramenta para a captación de imaxes”, só tecnoloxías que achegan metadatos cos que alimentar unha base da datos con información de utilidade.
A instalación dos bancos enmárcase dentro da contratación de servizos de Investigación e Desenvolvemento (I+D) de algoritmos avanzados de modelado e simulación da mobilidade peonil, dentro do proxecto Smartiago. É unha das contratacións da vertical de mobilidade.
Neste proxecto, no que se están desenvolvendo unha serie de algoritmos avanzados para modelado e simulación da mobilidade peonil, vaise desenvolver o que se coñece como un xemelgo dixital de mobilidade peonil urbana. “Trátase dun desenvolvemento que permitirá modelar fluxos de mobilidade peonil e, o que é máis importante, estimar o impacto sobre estes de cambios na contorna urbana de maneira que será un instrumento de planificación urbana”, explicaron fontes do Concello de Santiago, engadindo que neste contexto “o mobiliario urbano intelixente (bancos) non só está pensado para incentivar a mobilidade peonil, senón tamén para validar as predicións do xemelgo dixital á hora de contrastar a evolución dos fluxos peonís”. Para iso, cada un dos bancos dispón dun sensor que realizará un envorcado de datos unha vez ao día agrupando estes por franxas horarias.
O pasado xoves día 13 comezou a instalación do devandito mobiliario intelixente, comezando coa colocación de 5 bancos na rúa de San Pedro Mezonzo. Logo fóronse engadindo 3 equipamentos máis na rúa Carreira do Conde e outro na praza Galicia. A montaxe ten prevista a súa finalización durante esta mesma semana, concretamente o mércores día 19, e durante estes días colocaranse 4 bancos na rúa do Hórreo, 3 bancos na Avenida Xoan XXIII, 3 bancos no Centro Médico Concepción Arenal e os 3 últimos bancos situaranse na rúa dos Feáns. Trátase dunhas localizacións que non son definitivas e que se poderán modificar de resultar necesario.
O proxecto Smartiago desenvólvese en virtude a un convenio de colaboración da Liña FID (Fomento da Innovación desde a Demanda) entre o Ministerio de Ciencia e Innovación e o Concello de Santiago de Compostela e está financiado nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) no marco do Programa Operativo Plurirrexional de España (POPE) 2014-2020. Tamén está co-financiado pola Axencia Galega de Innovación (GAIN) nun 10%.

PUBLICIDADE