Telefónica desprega a primeira rede 5G SA privada europea con capacidades de slicing aplicada á vixilancia

xoves, 21 de outubro do 2021 S. P.

Telefónica, en colaboración con Securitas Seguridade España, Alisys, ZTE, Universidade de Vigo e Cisco, despregou e puxo en marcha a primeira rede europea 5G Stand Alone privada con capacidades de network slicing extremo a extremo para o sector da vixilancia. Neste caso de uso o robot Anuncio de Boston Dynamics conéctase á rede 5G para complementar as tarefas de vixilancia física do recinto da Universidade de Vigo.
Para iso despregouse unha slice (rede virtual) específica dedicada a servizos críticos como é o de seguridade do campus, garantindo a ultra-baixa latencia e o alto ancho de banda necesarios para o control remoto do dispositivo, “o cal conéctase por primeira vez a unha rede 5G SA con capacidade de slicing, para realizar este tipo de tarefas”, sinala Telefónica, engadindo que a tecnoloxía de network slicing aplicada na rede despregada na Universidade de Vigo permite dispor dunha rede 5G SA de última xeración “dabondo flexíbel e escalábel como para garantir os recursos de rede axeitados no momento en que se necesitan, adaptándose desta forma ás necesidades dos usuarios”. Esta flexibilidade, engade a compañía, “permite crear redes virtuais (slices) específicas e adaptadas para cada tipo de tráfico cursado pola rede 5G, sobre unha infraestrutura física común, podendo ademais simultanear diferentes slices para garantir todas as comunicacións sobre a mesma rede, mesmo en condicións de saturación”.
En concreto expuxéronse dous posíbeis escenarios no ámbito da vixilancia dun recinto en colaboración con Securitas. Nun deles, o robot Anuncio é controlado de forma remota por medio dunha plataforma de teleoperación desde un centro de control despregado para o caso de uso, acompaña ao vixiante nas súas roldas habituais de forma que complementa e amplía as súas capacidades perceptivas físicas (visión térmica, zoom ou visión 360º). No outro escenario, o robot realiza unha inspección previa en contornas de risco potencial para a integridade física do vixiante.
Ambos os escenarios, sinala Telefónica, “apóianse nas capacidades de rede devanditas para enviar fluxos de imaxes e información en tempo real de forma que desde o posto de control sexan tomadas as medidas necesarias para prestar un servizo destas características”.
A compañía fai saber que se trata dun proxecto de co-innovación co que sentan os alicerces das funcionalidades 5G que estarán dispoñíbeis na rede comercial a medio prazo.
Cisco foi o provedor do núcleo da rede 5G SA e do software que facilita a virtualización, orquestración e automatización de servizos, proporcionando tamén os recursos de computación (servidores) e de transporte (switches), mentres que ZTE forneceu as súas solucións comerciais de radio 5G SA e os smartphone que permiten o acceso, diferenciación e multiplexado dos clientes nas diferentes redes lóxicas creadas.
Pola súa banda Alisys como colaboradora de Boston Dynamics en España foi a subministradora do robot Anuncio, así como da plataforma de software que permite a teleoperación do dispositivo cuadrúpedo, que capta imaxe termográfica da contorna, e imaxe 360º para trasladala en tempo real ao posto de control proporcionando información inmediata da contorna ao persoal de seguridade. En canto a Universidade deVigo, participa como centro de investigación en redes 5G e colaborador activo no deseño, despregamento e validación do demostrador.
Securitas colaborou na implementación da solución de seguridade baseada nas devanditas tecnoloxías.

PUBLICIDADE