Telefónica propón un pacto social a prol da dixitalización

luns, 25 de xuño do 2018 Redacción

Telefónica presentou hoxe a segunda edición do seu Manifesto Dixital no que define as claves das que deberían ser as políticas públicas das democracias da era dixital para asegurar que os beneficios da dixitalización cheguen a todas as persoas nunha contorna de rápidos cambios tecnolóxicos, políticos e sociais.
O novo Manifesto é un documento totalmente renovado con respecto ao primeiro presentado en 2014 no que Telefónica subliña os beneficios da tecnoloxía dixital para mellorar a vida das persoas e a sociedade en xeral, e alerta dos posibles riscos que esta nova era de disrupción tecnolóxica traerá. Riscos que gobernos e empresas deben mitigar de forma conxunta a través de novos modelos regulatorios e políticas sociais que á súa vez non poñan obstáculos ao desenvolvemento económico e a innovación. «É hora de alcanzar un novo consenso, un Novo Pacto Dixital que garanta que os importantes beneficios derivados da dixitalización son accesibles para todos», sinala no prólogo do Manifesto José María Álvarez- Pallete, presidente executivo de Telefónica. «Para iso é necesario unha modernización de institucións sociais, económicas e democráticas, así como unha maior colaboración público-privada».

Un Novo Pacto Dixital: unha dixitalización centrada nas persoas

Telefónica sostén que moitas das normas e marcos regulatorios actuais non están adecuados aos retos que expón o novo e complexa contorna dixital. Para adaptalos, é necesaria a colaboración entre múltiples axentes sociais que definan as bases dun uso xusto e democrático das novas tecnoloxías. Unha dixitalización sustentable con foco nas persoas require de profundos cambios nas políticas públicas que garantan que a tecnoloxía reduce a desigualdade.
«Necesitamos unha novo paradigma regulatorio que aplique aos mesmos servizos as mesmas regras e que garanta que todas as empresas teñan as mesmas posibilidades de innovar. As autoridades deben intervir cando sexa necesario de forma rápida para garantir a competencia xusta e os dereitos dos usuarios», sinalou Pablo de Carvajal, secretario xeral e director de Asuntos Públicos, Regulación e Negocio Responsable de Telefónica S.A, no evento de presentación do Manifesto. O acto foi clausurado por Ignacio Moreno, membro do Consello de Administración de Telefónica S.A. e presidente da súa comisión de Regulación e Asuntos Institucionais.

Principios

Os principios que deberían guiar o debate dun Novo Pacto Dixital son cinco principalmente:

1 - A dixitalización debe ser un proceso inclusivo do que todos podamos participar. Miles de millóns de persoas en todo o mundo seguen sen conectividade, e sen conectividade non hai dixitalización. Para logralo, o despregamento de banda ancha debe ser unha prioridade para a administración pública. Pola súa banda, o sector privado ten que dar con novos modelos de despregamento de infraestruturas e comercialización de banda ancha en zonas sen acceso que sexan sustentables desde o punto de vista económico, modelos que teñen que ser apoiados por novos marcos regulatorios e políticas fiscais que incentiven o despregamento de infraestruturas.

2 - As políticas sociais e fiscais deben adaptarse ás sociedades dixitais actuais. Os gobernos deben asegurarse de adoptar as políticas necesarias para que os cidadáns estean preparados para guiarse na nova contorna dixital. En colaboración con outros axentes sociais, deben ofrecer a formación e a educación adecuada para garantir o dereito ao emprego das persoas ante o risco da automatización de moitos traballos grazas á puxanza da Internet das Cousas (IoT) ou a intelixencia artificial. Ademais, as súas políticas sociais deben modernizarse e adaptarse á realidade dos novos mercados, de tal forma que poidan protexer os dereitos dos traballadores e da sociedade en xeral. Para poder seguir executando estas políticas sociais é moi importante tamén que implementen un sistema fiscal claro que obrigue ás plataformas globais de servizos dixitais a pagar os impostos locais correspondentes e contribuír de forma equitativa ao desenvolvemento dos países onde operan.

3 - Os usuarios deben coñecer de forma transparente os seus datos e ter o control sobre como e cando utilizalos. Só así se logrará a confianza deles e lograrase explotar todo o potencial dos datos como impulsor de cambios sociais positivos en áreas como a saúde, a educación, o transporte ou o cambio climático. Para lograr esa confianza é necesario garantir a seguridade e privacidade dos datos. Novamente fanse necesarias novas formas de colaboración público-privada e un esforzo adicional para garantir a seguridade dos produtos e servizos dixitais. Ademais, é responsabilidade dos estados garantir cos mecanismos apropiados a seguridade dos datos dos seus cidadáns á vez que respectan os seus dereitos fundamentais.

4 - Para a sustentabilidade da Internet son necesarias plataformas globais de servizos dixitais máis responsables e comprometidas co desenvolvemento social. Neste sentido, gobernos e organismos reguladores deben velar pola aplicación dos valores e leis existentes. Á súa vez, os datos convertéronse nun gran activo competitivo e como tal debe ser considerado polas autoridades na supervisión dos mercados para evitar posicións de dominancia e que as grandes plataformas globais da Internet convértanse en gardiáns de facto da experiencia dixital dos usuarios. En aras da súa sustentabilidade, é necesario tamén asegurarse do uso ético da intelixencia artificial e os algoritmos por parte, sobre todo, destas grandes plataformas.

5 - É necesaria unha modernización das políticas sociais e dos dereitos dos cidadáns no mundo dixital. Para iso Telefónica avoga por unha Carta de Dereitos Dixitais pensada nas persoas e que protexa tamén os seus valores e dereitos fundamentais no mundo dixital. A lexislación e supervisión dos mercados debe enfocarse na regulación de actividades (o que), en lugar dunha regulación de entidades (o quen), aplicando por tanto o principio de mesmo servizo mesmas regras. Ademais, a regulación debe impulsar a innovación, o emprendemento e deixar espazo á experimentación podendo actuar rapidamente se fose necesario. Os políticos, á súa vez, deben de dar con solucións globais e rexionais a problemas sen fronteiras derivados da propia natureza da Internet. Para iso é necesario reforzar a colaboración internacional e solucionar asuntos espiñentos consecuencia da oferta de servizos dixitais globais e o fluxo internacional de datos.

Vídeo coa presentación do Manifesto Dixital de Telefónica

PUBLICIDADE