Un informe recolle a situación laboral dos enxeñeiros en Informática

xoves, 20 de marzo do 2014 Redacción

JPEG - 95.1 KB
Fernando Suárez, presidente do CPEIG, na clausura dunhas xornadas sobre eAdministración organizadas hai pouco polo colexio

Esta tarde presentouse no Edificio Politécnico do Campus das Lagoas en Ourense o Informe sobre a Situación Laboral das Enxeñarías en Informática, que retrata a realidade profesional tanto dos enxeñeiros coma dos enxeñeiros técnicos en Informática. Participaron no acto Fernando Suárez, presidente do Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática (CPEIG), e Marcos Mata, o seu homólogo no Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en Informática de Galicia (CPETIG); Francisco Javier Rodríguez, subdirector da Escola Superior de Informática e vogal do CPEIG; e Felicitas Rodríguez, xefa do Departamento de Sociedade da Información da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA).
Na presentación, que tivo lugar diante dun nutrido número de estudantes, o presidente do CPEIG destacou a alta empregabilidade dos enxeñeiros, cun 91,77% traballando. Nesta porcentaxe, “é significativamente positivo que a metade dos ocupados atopara o seu primeiro emprego en menos dun mes e que a media de titulados obteña o primeiro traballo en dous meses e medio desde que comeza a procura laboral”.

JPEG - 36 KB
Situación laboral dos enxeñeiros en Informática por sector

Dentro dos resultados que desprende o estudo, destaca tamén que o 98,17% dos que traballan o fan a xornada completa e tan só un 1,83% o fai a tempo parcial. En relación ao tipo de contrato, o 77,98% son indefinidos, “síntoma da estabilidade laboral que teñen os titulados tanto de enxeñaría coma en enxeñaría técnica informática”, sinalou o presidente do CPEIG, Fernando Suárez. En canto aos sectores nos que os enxeñeiros obxecto do estudo desenvolven a súa profesión, a meirande parte (o 55,72%) traballan no eido privado, como se pode apreciar na seguinte táboa.
A idade dos enquisados está comprendida maioritariamente entre os 30 e os 42 anos, e a idade media é de preto de 37 anos. Destaca a porcentaxe de homes: 72,31 % do total, fronte a un 27,69 por cento de mulleres. Na presentación destacouse tamén que o tramo salarial máis común dos enxeñeiros e enxeñeiras en informática é o comprendido entre os 18.000€ e os 30.000€ brutos ao ano, independentemente do sector no que traballen.
Dentro da análise desagregada dos colexiados do CPEIG, a ocupación acada o 90,77% do total. Máis da metade das enxeñeiras e enxeñeiros en Informática acceden ao mercado laboral antes de rematar os estudos, principalmente no quinto curso.
Atopan o primeiro emprego ao cabo dunha media de 2,46 meses desde que comeza a busca do mesmo e na súa traxectoria profesional levan traballando nunha media de 3,18 empresas diferentes. A maioría (79,49%) traballa por conta allea, preferentemente nunha empresa do sector privado pertencente ao eido das TIC.

PUBLICIDADE