Vodafone explora o potencial dos chips fotónicos de silicio

luns, 25 de setembro do 2023 Redacción

Vodafone está a potenciar o desenvolvemento da microelectrónica asociada ás redes abertas (Open RAN) desde o Vodafone Innovation Hub. Os enxeñeiros están a explorar o potencial dos novos chips fotónicos de silicio para converterse no hardware que impulsará as redes móbiles do futuro centradas no cliente. Isto aplícase especialmente ás redes de área abertas (RAN) de maior capacidade.
A noticia chega despois do anuncio da ampliación da súa Vodafone Innovation Hub en Málaga cunha nova sede que alberga a máis de 430 profesionais altamente cualificados de 33 nacionalidades diferentes, dos máis de 600 empregos previstos.

Chips moito máis rápidos

Os chips fotónicos de silicio prometen ser moito máis rápidos e fiables que o equivalente electrónico actual que se atopa na maioría dos dispositivos electrónicos, incluídos os smartphones e as infraestruturas de telecomunicacións. Estes utilizan luz en lugar de electricidade para realizar operacións matemáticas e o tempo de cálculo mídese polo tempo que tarda a luz en cruzar o microchip.
Os chips fotónicos situaríanse no corazón das estacións base móbiles de Vodafone, proporcionando unha rede de latencia ultrabaixa, altamente programable e máis sostible. A súa integración apoiaría os avances masivos en informática vistos en novas tecnoloxías como a intelixencia artificial xenerativa, a seguridade cibernética (incluída a computación cuántica) e os vehículos autónomos, por citar só algúns exemplos.
Os enxeñeiros de Vodafone poden predicir a velocidade dun cálculo baseándose no feito de que a luz pode viaxar sete veces e media ao redor do ecuador nun segundo, ou nunha billonésima de segundo (un picosegundo) a través dun chipset. Segundo a Universidade de Oxford, os chips fotónicos poderían ser 300 veces máis rápidos que os electrónicos.

PUBLICIDADE