Situm amplía precisión e posibilidades cunha nova ferramenta de geofence poligonal

martes, 30 de xullo do 2019 Fernando Sarasketa

A empresa galega Situm, que dá nome á innovadora plataforma de localización e navegación en interiores, vén de incorporar unha nova ferramenta de geofence poligonal na devandita plataforma. Para quen non o saiba, a finalidade do geofencing é delimitar áreas concretas onde queiramos localizar un teléfono móbil, co fin de facer analíticas específicas da contorna, controlar accesos e saídas ou notificar aos traballadores desa area as tarefas a realizar. Até o de agora, o principal atranco desta práctica baseábase na imposibilidade de facermos axustes precisos cando o perímetro do espazo a delimitar está formado por liñas rectas.
En palabras de Situm, esta imprecisión pode provocar cousas como que achemos persoas ou obxectos nunha estancia cando realmente están nun espazo lindeiro. Ou que a notificación dun anuncio nun smartphone se lance en espazos nos que realmente non se quería notificar.
Para solucionar as devanditas eivas é para o que Situm vén de incorporar a dita ferramenta.
Nun plano máis concreto, o novo instrumento de geofencing poligonal da Plataforma Situm IPS favorecerá dispor de información sobre xeolocalizacións máis precisa e completa, unha mellor xestión de accesos a diferentes áreas, ou unha maior eficacia en accións de xeomarketing, entre outras posibilidades.
Máis polo miúdo, os clientes de Situm poderán optimizar a xestión de permisos de acceso de empregados a zonas sensíbeis, facer auditorías exhaustivas dos servizos prestados por empresas de facility management, dispor de analíticas máis precisas sobre o comportamento de clientes nos diferentes espazos dun establecemento, ou achegar mensaxes de promoción nunha sección localizada.

PUBLICIDADE