1 de cada 3 fogares galegos ten acceso á Internet por banda larga

venres, 3 de outubro do 2008

Os últimos datos do Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre o equipamento e uso das TIC nos fogares para o ano 2008 amosan a evolución positiva que está a experimentar a penetración das novas tecnoloxías entre os galegos, chegando o acceso á Rede ao 53,6% dos fogares, experimentado un notable incremento a banda larga, que chega ao 31% dos domicilios, o que supón un incremento do 20,6% con respecto a 2007 (mentres que no resto do España só medrou o 10%).

PUBLICIDADE