A Deputación de Lugo mellora a operatividade tecnolóxica da súa teleasistencia a domicilio

venres, 21 de febreiro do 2020 Redacción

A Deputación de Lugo vai aumentar nun 20% a operatividade do seu servizo de teleasistencia domiciliaria, unha atención de balde que se pon a disposición das veciñas e veciños dos 67 concellos da provincia, ao que destinará 560.000 euros. Segundo explicou o deputado de Promoción Económica e Social, Pablo Rivera, o novo contrato ten vixencia ata o 2022 e inclúe o fornecemento dunha manchea de dispositivos tecnolóxicos avanzados entre a cidadanía e un número total de prazas de 1.795.
O devandito significa que ás 1.555 prazas para persoas usuarias directas (xa contempladas no anterior contrato, que se remonta a 2013) engádense agora outras 180 prazas (persoas que, convivindo co titular do servizo, reúnen tamén os requisitos para ser beneficiarias, e que disporán dunha unidade de control remoto adicional para o seu uso exclusivo) e outras 60 (persoas beneficiarias indirectas, aquelas que convivindo coa persoa usuaria e necesitando das prestacións e atencións que este proporciona, carecen de capacidade física, psíquica ou sensorial para poder utilizar por si mesma esta atención).
A maiores, este novo prego contempla outras melloras, como son a achega de balde de 60 terminais a maiores dos 1.555 esixidos de xeito obrigatorio á adxudicataria; de até 48 dispositivos periféricos vinculados ao terminal de teleasistencia (detectores de caídas, de gas, de fumes, de movemento e de presencia), incluíndo a súa instalación, mantemento e prestacións vinculadas aos mesmos; de até 48 terminais de teleasistencia móbil que conten cun sistema de xeolocalización e monitoraxe, que permita a emisión de alarmas e a localización da usuaria; e de terminais que acheguen o servizo a persoas con dificultades de comunicación verbal ou auditiva (dispositivos móbiles con software específico que permiten ás destinatarias activar alertas no centro de atención de forma sinxela).

PUBLICIDADE