Aproban a norma que permitirá redes Ethernet a 40 e 100 Gbps

xoves, 26 de xullo do 2007

A tecnoloxía de comunicación en redes informáticas Ethernet non cesa de incrementar a súa velocidade, de xeito que hoxe conviven a velocidade normal (10 Mbps) coa Fast Ethernet (100 Mbps) e mesmo coa Gigabit Ethernet (1 Gbps), estando en emerxencia a tecnoloxía 10 GbE, que podería quedar obsoleta en breve, pois o HSSG e IEEE veñen de aprobar a especificación IEEE 802.3ba que permite velocidades de 40 e 100 Gbps, ofrecéndose as dúas velocidades para distintos usos (xa que os técnicos consideraban que a conmutación que permitía a velocidade de 100 Gbps non era a axeitada para certas aplicacións debido ó seu custo e consumo enerxético).

PUBLICIDADE