Investigadores do CITIC presentan avances en robótica cognitiva no congreso internacional ICDL

martes, 20 de setembro do 2022 S. P.

Investigadores do CITIC presentaron os seus avances sobre robótica cognitiva na Conferencia Internacional do IEEE sobre Desenvolvemento e Aprendizaxe (ICDL) de Londres. Máis polo miúdo, Richard J. Duro e Alejandro Romero, da área de Intelixencia Artificial do CITIC da UDC, deron a coñecer os detalles dun proxecto de nova arquitectura xerárquica (H-GRAIL) que selecciona os obxectivos para alcanzar en base a motivacións intrínsecas.
Como dixemos o traballo foi presentado por ambos investigadores na Conferencia Internacional do IEEE sobre Desenvolvemento e Aprendizaxe (ICDL) 2022, que se celebrou a pasada semana en Londres, un encontro de profesionais adicados ao avance da aprendizaxe cognitiva que reuniu especialistas en informática, robótica, psicoloxía e ciencias do desenvolvemento de todo o mundo.
O estudo dos investigadores do CITIC, titulado Autonomous Learning of Multiple Curricula with Non-stationary Interdependencies foi realizado en colaboración co Institute of Cognitive Sciences and Technologies de Roma, Gianluca Baldassarre e Vieri Giuliano Santucci. Nel incídese en que a aprendizaxe autónoma aberta é un enfoque relevante na aprendizaxe automática e a robótica, que permite o deseño de axentes artificiais capaces de adquirir obxectivos e habilidades motoras sen necesidade de que o usuario lles asigne tarefas. Unha cuestión crucial para este enfoque é desenvolver estratexias que garantan que os axentes poidan maximizar a súa competencia no maior número posible de tarefas no menor tempo posible.
O novo sistema H-GRAIL proposto polos investigadores do CITIC engade unha nova capa de aprendizaxe para almacenar as secuencias de tarefas adquiridas de forma autónoma e con vistas a poder modificalas no caso de que as interdependencias sexan non estacionarias. Todos os sistemas próbanse nunha contorna robótica simulada e real con diferentes escenarios experimentais que implican diversas tarefas con dependencias.

PUBLICIDADE