Novo grupo galego de usuarios de Linux

xoves, 11 de xuño do 2009

A nosa comunidade conta cun novo grupo de usuarios de Linux, a Asociación GHANDALF (GHandalf A Naliza Difunde e Alenta o Floss) que vén de rematar o seu proceso de constitución legal tras o que comezará a «colaborar na construción dunha sociedade do coñecemento baseada nos principios de libre acceso e uso do software e da información» segundo indican os seus estatutos.

PUBLICIDADE