O Ministerio de Economía, a prol dos estándares abertos

xoves, 13 de decembro do 2007

A día de hoxe, os estándares abertos acánelle ó trasfego de documentos electrónicos entre admistracións coma unha luva, e cubríndolle tódolos dedos. Isto non o di ningunha empresa tratando de vender os seus produtos ás propias institucións e á sociedade enteira, senón unha institución pública mesma, o Ministerio de Economia, que considera que estes formatos son máis axeitados para (por exemplo) o intercambio de arquivos con Facenda. A postura do departamento do Goberno central, que vemos reflectida no Observatorio do Código Aberto e máis en mancomun.org, está a materializarse coa consideración de documentos estándares ISO ou semellantes a ISO PDF/A, PNG ou JPEG2000.

PUBLICIDADE