Promover as firmas TIC no mundo, entre os grandes obxectivos de Galicia Exporta

luns, 22 de xullo do 2019 Fernando Sarasketa

O programa Galicia Exporta Organismos Intermedios, que impulsa e favorece a presenza no mundo das nosas empresas (os plans que xestionan 35 agrupacións empresariais da nosa terra) prevé a participación de 479 firmas en actividades a realizar en tres ducias de países. O importe total das axudas mobilizadas por este programa do IGAPE é de 1,88 millóns de euros, o que supón un incremento do 25% con respecto ao ano anterior. As Tecnoloxías da Información e a Comunicación, xunto co audiovisual, o naval, alimentación, o téxtil e o motor, serán os eidos prioritarios. A axenda de accións inclúe misións comerciais ou alianzas de cooperación para o estudo de mercados. Serán preto de 200 accións.
Esta liña de axudas, co-financiada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), ten como obxectivo apoiar os plans de internacionalización xestionados polos agrupacións empresariais, consellos reguladores de denominacións de orixe, clústeres e centros tecnolóxicos para “facilitar ou consolidar a internacionalización das empresas que comparten intereses en determinados mercados, mediante a cooperación e o aproveitamento de sinerxías”.
Os plans de internacionalización desenvolveranse en 36 países, incrementándose nun 8% os que se levarán a cabo en destinos non europeos. Destacan, en primeiro lugar, os Estados Unidos como mercado obxectivo, representando o 13% das accións aprobadas. En segundo lugar, atópase o continente asiático, xa que case o 12% das accións dirixiranse a el, destacando países como China, Singapur e Xapón. Estas accións increméntase nun 30% respecto da convocatoria anterior.
O deseño desta liña de axudas permite apoiar misións comerciais directas e inversas, a participación en feiras ou eventos expositivos, a contratación de bases de datos de intelixencia competitiva, a xestión de tramitación de acordos e licitacións internacionais e as accións cooperativas para a prospección de mercados, entre outras cousas.

PUBLICIDADE