A app de Abanca é líder estatal en opinión media de usuarios

luns, 6 de marzo do 2017 Redacción

Abanca vén de informar dos bos resultados obtidos pola súa aplicación móbil en materia de valoración de clientes-usuarios. Estas valoracións positivas foron extraídas, por unha banda, da páxina oficia de descargas para terminais con Android, a tenda Google Play. Nesta páxina, sinala Abanca, rexistráronse máis de 21.000 valoracións da app da entidade financeira galega, un volume de cualificacións que fornece unha media de 4,4 nunha escala de cinco puntos posíbeis (ademais, a gran maioría dos internautas que achegaron a súa opinión sobre a ferramenta concedéronlle polo menos catro estrelas). Por outra banda, os bos resultados tamén son aplicábeis á tenda App Store (a relativa a produtos para iOS). Neste caso, máis de 1.100 usuarios puntuaron a banca móbil cunha media de catro estrelas nunha escala de cinco.
Segundo conclúen fontes de Abanca, os devanditos datos non fan máis que confirmar que os usuarios das aplicacións para smartphones das entidades financeiras estatais colocan á banca móbil de Abanca “como o servizo líder do sector”. De feito, engádese, “a información pon de manifesto que ningunha entidade supera á galega en puntuación media”.
O mérito aínda é máis significativo para a nosa terra se temos en conta que a ferramenta foi desenvolvida de maneira íntegra en Galicia. Trátase, para quen non o saiba, dunha app de balde que permite aos clientes da entidade realizar múltiples operacións en calquera lugar e a calquera hora.
Entre as cousas da aplicación que están a ser máis positivamente cualificadas figuran os desenvolvementos integrados e postos en marcha nos últimos meses (creación e xestión de cartóns virtuais, o acceso e apagado de cartóns, o cambio de PIN, o acceso con pegada en terminais Android ou o adiamento de compras con cartón do servizo Applázame), unhas melloras que “pularon un medre do 35% en materia de uso, até chegar aos 600.000 usuarios únicos en banca electrónica”. Segundo informa Abanca, o pasado mes de febreiro rexistráronse máis de 7,5 millóns de conexións e realizáronse máis de 40 millóns de consultas ou operacións a través da devandita canle tecnolóxica.
A día de hoxe, para facernos unha idea da implicación da app, un de cada catro clientes da entidade é usuario cotián da aplicación, boa parte deles “consultando ou realizando operacións cada día”. O obxectivo da banca galega, neste senso, é que ao final de 2017 máis da metade dos usuarios activos particulares tiren proveito deste recurso móbil.

PUBLICIDADE