Avanza o proxecto que permitirá que levemos o DNI no móbil

xoves, 29 de febreiro do 2024 Redacción

A Policía Nacional vén de pór en funcionamento un Plan de Identidade Dixital co obxectivo de mellorar a eficacia e a eficiencia da Administración Pública e a accesibilidade dos servizos públicos dixitais á cidadanía e ás empresas. Os novos proxectos permitirán dinamizar e estender o uso da identidade dixital. Entre estas novas iniciativas destaca o coñecido co nome DNI virtual, que vai supoñer unha transformación do modo de relacionarse coa Administración Pública ou co sector privado, o que require ineludiblemente que non se vexa comprometida a garantía da identidade segura que a lexislación vixente atribúe ao DNI-e.
Son diversas as actuacións que se van levar a cabo dentro deste ambicioso plan. Unha delas é a renovación de 351 Postos de Actualización de Documentación (PAD) instalados nas comisarías da Policía Nacional, que son os que permiten renovar os certificados do DNI, cambio de contrasinal para acceder aos certificados electrónicos e realizar operacións de consulta de datos e verificación do DNI electrónico. Actualmente hai instalados un total de 577, e os novos disporán dun deseño máis ergonómico, funcional e operativo.
Neste momento xa se instalaron 20 destes novos PAD, mentres que o resto estará listo ao longo do presente ano. Co obxectivo de achegar a Administración á cidadanía, está prevista a adquisición de 210 PAD para o seu despregamento en máis concellos. A instalación deses postos iniciarase no mes de xuño.

Implantación dun sistema de pagamento de taxas por TPV para facilitar o trámite á cidadanía

Outra das actuacións que se atopa xa plenamente operativa é a posibilidade do pagamento das taxas de expedición de DNI e pasaporte a través de TPV e a implementación da pasarela de pago coa Axencia Tributaria. Até agora só se podía abonar a taxa en liña no momento de solicitar a cita, pero no marco deste Plan de Identidade Dixital activado pola Policía Nacional, e co obxectivo de axilizar e facilitar o proceso á cidadanía, ampliouse a posibilidade do pago con tarxeta a través dos TPV instalados nas unidades de documentación.
Instaláronse máis de 1.800 terminais de pagamento nas comisarías de todas as rexións. As unidades móbiles, que se desprazan en vehículos aos pobos para renovar o DNI ou o pasaporte, tamén dispoñen de terminais para aceptar o pago con tarxeta. Isto supón que todos os postos de expedición de documentos españois están cubertos con ditos terminais e aceptan o pago con tarxeta ou móbil.
Este sistema de pagamento é válido para as tarxetas máis utilizadas pola cidadanía ou dispositivo móbil con tecnoloxía contactless. Este proxecto axudará a reducir o manexo de efectivo, ao tempo que fomenta a evolución cara a unha experiencia dixitalizada, simplificando procesos e facéndoos máis eficientes e cómodos, tanto para os traballadores como para os cidadáns.

DNI no móbil

O proxecto miDNI vai supoñer unha transformación do xeito de relacionarse coa Administración Pública ou co sector privado, o que require ineludiblemente que non se vexa comprometida a garantía da identidade segura que a lexislación vixente atribúe ao DNI-e.
En síntese, a finalidade deste proxecto é que poida acreditarse a identidade española a través de medios telemáticos e que o interesado acceda aos seus datos almacenados no ficheiro do DNI, acreditándose da mesma forma que o faría se mostrase o soporte físico do documento e operar nun entorno dixital, xa sexa público ou privado. Con todo isto, a Policía Nacional podería facilitar aos cidadáns o acceso telemático a determinados servizos asociados ao DNI.
Neste proceso haberá unha primeira fase para dotar aos cidadáns dunha representación virtual do DNI físico, que lles permitiría identificarse e acreditar a súa identidade mediante a exhibición desa imaxe electrónica do seu DNI físico. Esta imaxe ou representación física mediante un QR estaría asinada electronicamente pola Policía.
Desenvolverase un sistema centralizado que proporcionará un servizo en liña para a obtención da representación virtual do DNI e a súa verificación, así como unhas aplicacións que permitan a descarga da representación física do DNI asinada pola Policía.
Ao poder acreditar a identidade da mesma forma que o DNI físico, incluso garantindo que o documento non foi subtraído ou extraviado e que non existe unha expedición posterior, poderíase utilizar para acreditar a identidade en calquera proceso de rexistro público ou privado, como apertura de conta bancaria, rexistro nun hotel ou aluguer dun vehículo, entre outros.
Nunha segunda fase dotarase aos cidadáns duns certificados de identificación e sinatura electrónica centralizada. Estes certificados terán o mesmo recoñecemento europeo que os do DNI.

Novos módulos de expedición do DNI exprés

Dentro deste Plan de Identidade Dixital, tamén están a despregarse os módulos de expedición múltiple (DNI exprés). Esta medida posibilita a atención simultánea de dúas persoas, mantendo a privacidade de cada cidadán, por un único expedidor no tempo equivalente a unha expedición de DNI-e estándar. O sistema baséase na sinxeleza do manexo tanto para o expedidor como para os cidadáns.
Aspecto importante do proxecto é a obtención in situ da fotografía, incrementando con iso notablemente a seguridade da expedición e descartando calquera dúbida sobre a imaxe do titular (prevención da usurpación da identidade). Tamén inclúe a captura de outros datos biométricos do titular do documento no mesmo instante da súa renovación, e está equipado cunha pantalla que permite ao interesado personalizar o contrasinal para o acceso aos certificados electrónicos almacenados no chip do documento.
Prioritariamente, instalaranse nas unidades de documentación con maior carga de traballo. O proxecto contempla a adquisición de 127 unidades de DNI exprés. Xa están instalados DNI exprés con plena operatividade nas Unidades de Documentación de Barcelona Trafalgar, Bilbao, Córdoba, Madrid-Santa Engracia, Granda-Centro, Granda-Norte, Madrid-Ciudad Lineal, Málaga, Toledo, Valencia-Hospital. No resto das unidades estarán instalados antes de que remate o primeiro semestre deste ano.

Unidades móbiles de documentación

Con este proxecto tamén se persegue a transformación dos equipos móbiles de expedición actuais, dotándolles dun vehículo policial que permitirá a expedición en unidade de acto (tal e como ocorre coa expedición nunha dependencia policial) tanto do DNI como, por primeira vez, do pasaporte. Levouse a cabo a adquisición de 85 unidades móbiles de documentación.

PUBLICIDADE