Balidea colabora no desenvolvemento web do Observatorio de Saúde Pública de Galica

xoves, 22 de febreiro do 2024 S. P.

A Consellería de Sanidade e o Servizo Galego de Saúde (SERGAS) publicaron este mes de febreiro o portal web do Observatorio Galego de Saúde Pública, un espazo de datos sanitarios “aberto e dinámico” que, en palabras do Goberno galego “marca un antes e un despois” na maneira de achegar a información á cidadanía e aos profesionais. A plataforma, que está dispoñíbel xa en observatoriosaudepublica.sergas.gal, foi desenvolta coa colaboración da empresa galega Balidea utilizando a tecnoloxía Drupal, converténdose así non primeiro proxecto Drupal que implante a Consellería de Sanidade.
Segundo reflicte a empresa tecnolóxica compostelá, o portal web do Observatorio de Saúde Pública de Galicia exponse como un espazo de coñecemento sobre a situación dá saúde en Galicia, que conteña información relevante non só para profesionais da saúde, senón tamén para investigadores, xornalistas e, en xeral, toda a cidadanía. Para iso inclúe máis de 400 indicadores, que aumentarán ata 700 nos vindeiros meses, e que mostran resultados relativos á saúde e a intervencións e programas desenvolvidos por Saúde Pública. Son indicadores agrupados tematicamente en cuestións tan diversas como consumo de tabaco ou morbilidade/taxas de incidencia de diferentes tipos de cancro segundo xénero, idade ou outros factores.
A través do portal pódese acceder a datos como información sobre condutas aditivas, taxas de obesidade ou calidade de augas. Amais, o apartado Atopa saúde mostra os diferentes recursos e actividades de promoción dá saúde. Ademais, conta cun subportal da Escola Galega de Saúde Pública, que referencia as súas actividades de formación, investigación e divulgación.
Como parte do proxecto tamén se desenvolveu ou Portal Abertos, que responde á necesidade de crear un portal de datos abertos (Open Data) para a Consellería de Sanidade e o Servizo Galego de Saúde. Esta plataforma está destinada á publicación de conxuntos de datos para a súa consulta ou utilización por parte dá cidadanía, e ten como obxectivo fomentar a transparencia, a participación cidadá e ou acceso á información.

PUBLICIDADE