Balidea márcase como obxectivo facturar dous millóns de euros no eido internacional

xoves, 12 de xullo do 2018 Redacción

Coa mesma rapidez que muda o sector da tecnoloxía, Balidea conseguiu ampliar o seu ámbito xeográfico e expandir a súa estratexia cara outros mercados. Hoxe por hoxe está presente en países coma Dinamarca ou Suíza e vén de dar o chimpo ao mercado americano. Nos seus quince anos de vida, Balidea ampliou o seu abano de servizos, ofrecendo dende o tradicional desenvolvemento de software ata asumir proxectos de ciberseguridade e integración de sistemas, cunha grande aposta pola innovación. Sobre todo isto falamos co director das áreas de desenvolvemento de negocio, José Ángel Abeal.
-Cal é a liña de traballo que segue a área de Desenvolvemento de Negocio no conxunto estrutural de Balidea?
-Ata hai poucos anos, Balidea era unha empresa focalizada no sector público galego, e a nosa estratexia centrouse en poder ampliar o noso ámbito xeográfico natural, así como medrar no sector privado. E podemos dicir que os resultados están sendo moi alentadores. Primeiro conseguimos chegar a outras zonas do Estado, tendo proxectos na actualidade en todas as comunidades do norte, dende Galicia a Cataluña, e dando o salto internacional a Dinamarca ou Suíza. O ano pasado, ampliamos ese ámbito e a día de hoxe temos proxectos tamén en Madrid ou Valencia. Pero o máis salientable creo que foi o crecemento internacional, especialmente en Dinamarca, ao mesmo tempo que entramos por primeira vez cun proxecto no mercado USA. Complementando esta estratexia expansiva, temos feito unha forte aposta polo noso departamento de Innovación Tecnolóxica. Estamos a desenvolver proxectos en eidos como a cardioloxía, o envellecemento activo ou a saúde pública. Isto estanos a permitir profundar tanto en coñecementos funcionais coma tecnolóxicos nestes eidos de coñecementos. Ademais, esta aposta pola innovación complementa outros dos nosos eixos principais, que é o desenvolvemento de produtos tecnolóxicos que complementen a nosa oferta como empresa.
-Entre outras funcións, o seu departamento é o encargado de ver as oportunidades de mercado que poden xurdir. Que oportunidades se están a presentar?
-Agora mesmo é doado responder co que xa case son tópicos: Big Data, realidade virtual, realidade aumentada, ciberseguridade… pero eu diría que eses son os grandes focos, e liñas nas que posiblemente nuns meses haxa moitos proxectos. Pero moitos deles atópanse aínda en fase “power point”. Si é certo que se está a notar que a empresa privada está saíndo definitivamente da crise e está empezando a investir en TI. Durante moito tempo tratouse de inculcar á pequena e mediana empresa que debían investir en tecnoloxía para potenciar os seus negocios e facelos máis eficientes e competitivos. Creo que agora é cando este discurso se está a trasladar de verdade ao día a días das empresas.
-Como mudou a estratexia de negocio de Balidea nos seus quince anos de vida?
-Como comentamos antes, Balidea naceu hai 15 anos dentro do sector sanitario. Ese aínda é, probablemente, o núcleo no que destacamos a nivel de proxectos e especialización, pero agora mesmo podemos dicir que Balidea é unha empresa transversal a nivel dos servizos que oferta: dende o tradicional desenvolvemento de software, a proxectos de ciberseguridade, integración de sistemas, infraestrutura etc., e como dicía antes, cunha grande aposta pola innovación. Seguimos traballando moito, e moi ben, para administracións públicas locais, autonómicas e nacionais, pero agora mesmo podemos presentar un espectro de clientes moi amplo: Nacións Unidas, Comisión Europea, Gobernos danés ou portugués, multinacionais de diversos sectores (telecomunicacións, sanidade, industriais…). É curioso que, aínda que a nosa historia é bastante longa, Balidea segue a ser bastante descoñecida no sector, tanto no seu volume, crecemento, como capacidades tecnolóxicas. Cada ano incorporamos entre 30 e 40 profesionais en prácticas ou bolsas, dos cales un número moi importante incorpóranse despois á empresa, como unha clara aposta polo talento. A nosa taxa de rotación é moi baixa e traballamos de continuo por crear un clima interno que permita manter este obxectivo.
-ADESTRapp é un dos proxectos estrela particular. Como influíu o seu nacemento na apertura cara outros mercados?
-A verdade é que ADESTRapp é un deses proxectos que acada unha proxección de impacto cando o analizas. Estase a usar na actualidade en países como México, Arxentina, Francia, Dubai ou China, e en equipos do nivel do Real Madrid, Atlético de Madrid, ou Paris Saint-Germain. Foi como a demostración de que podiamos xogar en grandes ligas a nivel de empresa.
ADESTRapp foi tan innovador no seu momento que chegou a prohibirse en diversas ligas profesionais, entre elas a española.
Dende hai tempo, con calquera cliente, en calquera país, en todas as reunións de presentación da empresa xorde a mesma pregunta “e que equipos teñen ese produto?”. Cremos que ADESTRapp é un produto con moito potencial: estamos entrando no mercado de USA e comezando a comercializar a versión para outros deportes. Ademais, ao tratarse dun sistema de análise de vídeo en tempo real, tennos permitido empregar esta tecnoloxía noutros ámbitos. Un deles, por exemplo, é o do tráfico, no que temos unha proposta xa para desenvolver proxectos de grande envergadura en Sudamérica.
-É doada a expansión dunha empresa galega no mercado internacional?
-Para nós ten sido un camiño duro e difícil, con moitos altibaixos. Os mercados que escollemos non son os máis doados, pola distancia en cultura empresarial e idiomática que existe, e o proceso para entender e adaptarse a todos os factores é lento: persoal axeitado, alianzas con empresas locais, confianza dos clientes, etc. É un proceso que require tempo, que leva aparellado un investimento económico importante, xa que os custes de establecemento son elevados. A nós implicounos un traballo inxente, cunha aposta tanto económica como persoal moi decidida por parte de todo o equipo implicado, pero que finalmente acadou moi bos resultados.
-Está entre os obxectivos de Balidea continuar medrando no exterior?
-Despois de toda a parte dura que comentamos, hai tamén unha parte moi satisfactoria: as marxes de beneficio que acadamos nos mercados internacionais son moi superiores aos que acadamos no mercado nacional, e ao mesmo tempo os nosos profesionais obteñen un gran recoñecemento ao seu traballo. E no momento que o cliente percibe que a nosa calidade iguala ou supera á que teñen doutros provedores, o noso camiño está expedito, xa que somos moi competitivos. Isto nos permite ter un crecemento bastante rápido. Por dar algún dato, este ano agardamos estar preto de facturar 1 M€ no mercado internacional. Tendo en conta que só facturamos servizos, non hardware nin produto, é unha cifra moi importante xa. E a nosa proxección a 2 anos é duplicar esa cifra de negocio.
-Que valoración fai dos resultados da súa área ata o de agora?
-En 2014 tivemos un volume de negocio de 5,3 M€, sendo en 2017 próximo aos 9,5 M€. Medramos entre un 15 e un 20% anual neste período. Ademais, conseguimos retos tan complexos como abrir novas liñas de negocio e entrar en novos mercados. Dalgún xeito, estamos medrando ao mesmo tempo que desenvolvemos unha estratexia a medio e longo prazo que pretende que este crecemento sexa unha realidade consolidada no tempo. Conseguimos crear un equipo que, ao mesmo tempo que destaca pola súa profesionalidade, consegue transmitir unha gran confianza no seu traballo, tanto a nivel interno como de cliente. Isto é algo realmente difícil de conseguir, e do que nos sentimos especialmente orgullosos.
-Que retos se propón a curto/medio prazo?
-Como vimos falando, os mercados internacionais son unha das nosas prioridades. Queremos potenciar os mercados nos que estamos e tentar entrar en mercados afíns a estes, como pode ser Suecia. Por suposto, unha vez que temos entrado no mercado USA gustaríanos medrar alí, pero é un mercado moi complexo e queremos afrontalo con moita serenidade. Tamén queremos continuar medrando no sector privado. Traballamos xa con varias multinacionais e empresas de diversos sectores, dende o ámbito sanitario, a industria do aluminio e o PVC, a construción, a electrónica ou as telecomunicacións. En todo caso, todas estas estratexias de crecemento deben estar aliñadas co mantemento da calidade dos nosos servizos. Todos somos conscientes da escaseza de profesionais do sector, polo que manter este equilibrio entre crecemento e calidade é, creo, o maior dos retos. Creo que temos a sorte de contar cun impresionante equipo, tanto a nivel humano como profesional, en todos os departamentos da empresa. Esa é sen dúbida a clave dos éxitos que estamos a ter.

PUBLICIDADE