Compostela presenta a súa ferramenta web para unha mellora na eficiencia enerxética dos seus barrios

luns, 18 de xullo do 2016 Redacción

Acadar unha meirande eficiencia enerxética dos edificios e barrios europeos, grazas ao uso de novas tecnoloxías, é o que se propón o proxecto FASUDIR, no cal participa a cidade de Compostela xunto a 11 socios máis de cinco países: España, Italia, Gran Bretaña, Hungría e Alemaña. Nesta idea, que botaba a andar en 2013 e conclúe a finais deste ano, participan tres socios por parte de España, entre eles o Consorcio de Santiago e a cidade compostelá, a cal intervén como caso de estudo, xunto con barrios de Francfurt e Budapest. Neste contexto Compostela vén de presentar na sede do Consorcio unha ferramenta web perante os axentes encargados de tomar decisións no eido na eficiencia enerxética.
Estamos a falar de responsábeis políticos, colectivos vinculados ao eido da construción, alén dos propietarios ou usuarios de edificios e vivendas. Na presentación participaron representantes do Concello de Santiago, a Universidade de Santiago, o Instituto Tecnolóxico de Galicia e o Instituto Galego da Vivenda e Solo; ademais de usuarios finais como os colectivos de arquitectos, arquitectos técnicos, enxeñeiros industriais ou administradores de fincas.
Indo á ferramenta web en cuestión, esta permite escoller a estratexia de rehabilitación máis axeitada en cada situación dende o punto de vista enerxético, ambiental e socioeconómico. Con esta achega poderase coñecer cal é a situación concreta dun determinado barrio dende a perspectiva enerxética. A ferramenta achega información sobre as características de cada un, cales teñen máis capacidade para producir enerxías renovábeis e cales presentan problemas, etc, co fin de tomar as medidas oportunas para que propietarios e inquilinos poidan reducir o seu consumo.
En palabras da arquitecta do Consorcio que coordina este proxecto, Idoia Camiruaga: “a finalidade é acadar a mellora da eficiencia enerxética e a redución dos gases de efecto invernadoiro non só nas vivendas e edificios de xeito particular, senón tamén a escala de barrio ou distrito. Trátase de optimizar as condicións enerxéticas das vivendas para diminuír o consumo enerxético en xeral e, en consecuencia, conseguir un aforro económico e, ao mesmo tempo, menor impacto ambiental”.
Cómpre salientar que as primeiras probas na cidade de Santiago levaranse a cabo nunha área da cidade histórica que abrangue os barrios do Castiñeiro, Pelamios e Vista Alegre; cunha gran variedade de usos, diferentes tipos de vivendas e edificios e moito espazo verde.

PUBLICIDADE