Oito investigacións avanzadas do CITIC recibirán axudas da convocatoria Proxectos de Xeración de Coñecemento 2022

xoves, 14 de setembro do 2023 S. P.

Fíxose pública a proposta de resolución provisional de concesión de axudas correspondente á convocatoria 2022 de Proxectos de Xeración de Coñecemento, que se encadra no marco do Programa Estatal para Impulsar a Investigación Científico-Técnica e a súa Transferencia, dentro do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2021-2023.
Oito proxectos presentados por investigadores do CITIC foron aprobados para optar ás devanditas axudas, os cales suman máis de 1.300.000 euros concedidos para o seu desenvolvemento. A duración de cada proxecto será de 3 a 4 anos, segundo sexa o caso.
O obxectivo da convocatoria é “financiar a realización de proxectos de investigación que fomenten a xeración e o avance do coñecemento científico e a investigación de calidade contrastada.
O traballo Arquitecturas, Frameworks e Aplicacións da Computación de Altas Prestacións (HOT-HPC), de Juan Touriño Domínguez e Gabriel Rodríguez Álvarez é un dos seleccionados. Abrangue diversas liñas de investigación en supercomputación ou computación de altas prestacións (HPC), tales como a optimización de execución de códigos en arquitecturas de altas prestacións, a aceleración da execución en supercomputadores de aplicacións dentro dos eidos da bioinformática e a IA e a optimización do uso de recursos computacionais para o procesamento de datos, mellorando así a súa eficiencia enerxética.
Outro dos elixidos foi Busca, selección e organización de contidos para necesidades de información relacionadas coa saúde - Construción de recursos e personalización, desenvolvido polos investigadores Álvaro Barreiro García e Javier Parapar López. O proxecto baséase no deseño de estratexias de curación de contidos para as tarefas de procura da saúde dos consumidores. O obxectivo é desenvolver unha liña de detección de desinformación combinando técnicas como a recuperación de información, a clasificación de textos ou o procesamento de linguaxe natural. O proxecto é multidisciplinar e abrangue aspectos de procesamento de textos, lingüística computacional e computación de alto rendemento para Big Data.
O terceiro traballo seleccionado é Tecnoloxías de comunicación, codificación e procesado para redes clásicas-cuánticas de próxima xeración (MADDIE), liderado polos investigadores Luis Castedo Ribas e José A. García Naya. MADDIE abordará algunhas das técnicas avanzadas de codificación, clásica e cuántica, de comunicacións, e de procesado de sinais que son cruciais para afrontar os retos da visión emerxente 6G sobre a conectividade entre os mundos cibernético e físico que determinará as redes e servizos de próxima xeración.
José Luis Calvo e Pablo Quintián Pardo foron seleccionados co seu traballo Sistema intelixente para a xestión óptima da rede de augas en cidades, o cal nace nun contexto social de profunda preocupación pola xestión racional da auga. A principal liña deste traballo é utilizar técnicas de IA e desenvolver modelos preditivos para mellorar a xestión deste recurso e ser capaces de diagnosticar e prever problemas relacionados coa distribución e o consumo. Crearase unha aplicación móbil a través da cal os usuarios poderán consultar o consumo e recibir alertas en caso de incidencia. Os investigadores teñen a disposición unha maqueta que simula o ciclo da auga na cidade da Coruña, para que se poidan realizar experimentos con diferentes perfís de consumo e distribución de auga.
O investigador David Vilares Calvo postulou o seu Proxecto GAP (Green and Pluggable Meaning Representations), que nace co obxectivo de optimizar a comprensión por parte das máquinas da linguaxe escrita por humanos. Céntrase en obter a representación do significado do texto construíndo modelos neuronais xenéricos semellantes ao etiquetado de secuencias. Así, pódense resolver problemas que aínda non se superaron na investigación de representación de significado e que se relacionan directamente con desafíos aos que se enfronta a Intelixencia Artificial, como lograr modelos máis ecolóxicos e democratizar as tecnoloxías da linguaxe.
Miguel Rodríguez Luaces e Susana Ladra presentaron o traballo Modelado, descubrimento, exploración e análise de data lakes ambientais. O proxecto, coordinado polo CITIC no que tamén participa o CITIUS da USC, busca optimizar a xestión de información en data lakes xeoespaciais. Combinando estruturas de datos compactas e métodos de desenvolvemento baseados en estratexias de xestión da viabilidade, perséguese a creación de sistemas de información máis eficientes. Incorporan o desenvolvemento baseado en modelos (MDD), que utiliza modelos para xerar visualizacións adaptables e reutilizábeis. O segundo compoñente crucial do proxecto é a investigación e avaliación de estruturas de datos compactas para o almacenamento e análise eficiente de datos xeoespaciais.
Carlos Vázquez Cendón presentou o seu proxecto Métodos matemáticos e simulación numérica en economía cuantitativa e finanzas, biotecnoloxía, medio ambiente e enxeñería (MAMENUSIM), no que se abordan problemas que xorden en economía, biotecnoloxía, medio ambiente e enxeñería. No proxecto usaranse modelos matemáticos, ecuacións diferenciais, métodos numéricos e optimización para resolver problemas relacionados con equilibrio económico, criptomoedas, virus, medio ambiente, acústica en turbinas eólicas e lubricación, entre outros. O obxectivo principal é entender e resolver estes problemas mediante a análise e a simulación numérica dos modelos matemáticos.
Pola súa banda, a investigadora Margarita Alonso Ramos presentou o seu proxecto Avaliación de escritura académica automática, centrado en deseñar un test diagnóstico para avaliar a produción escrita de estudantes cuxa primeira lingua é o español e, posteriormente, valorar se a incorporación de ferramentas de Intelixencia Artificial como ChatGPT afectan á escritura académica. O obxectivo do proxecto é propoñer un modelo automatizado de avaliación das destrezas en escritura académica dos estudantes e medir o impacto das novas ferramentas baseadas en IA.

PUBLICIDADE