Os modelos de xestión de centros de I+D a debate na Coruña

mércores, 14 de xuño do 2017 Redacción

Cal é o panorama organizativo actual dos centros de investigación dependentes das universidades? Que forma xurídica é a máis adecuada? Como condiciona a normativa dos fondos públicos a súa xestión desde a perspectiva destes centros? Que papel xogan as empresas de base tecnolóxica ou as spin-offs na súa estratexia de comercialización?
Tanto o persoal directivo e de xestión de centros de investigación como o das unidades de xestión de I+D e de valoración e transferencia das universidades, debaterán e discutirán sobre estas e outras cuestións imprescindibles na organización e xestión deste tipo de centros.
O Paraninfo do Reitorado da Universidade dá Coruña é o lugar elixido para celebrar as Xornadas sobre Organización e Xestión de Centros de Investigación de Universidades e Institucións Públicas o día 15 e 16 de xuño, organizadas pola UDC, a Secretaría Xeral de Universidades da Xunta de Galicia e o CITIC, Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións, da UDC. O evento conta coa colaboración da Universidade de Santiago de Compostela (USC) e a Universidade de Vigo (UVigo).
Ao longo da mañá do 15 de xuño contarase coa presenza de Román Rodríguez, conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. A súa asistencia ratifica a aposta continua pola investigación desenvolvida nas tres universidades galegas desde a consellería que representa.
A sesión de apertura das Xornadas contará coas intervencións de José Alberto Díez de Castro, secretario xeral de Universidades, e Salvador Naya, vicerreitor de Política Científica, Investigación e Transferencia da UDC. Posteriormente, terán lugar unha serie de debates coa finalidade de obter recomendacións para a organización e xestión destes centros desde os planos xurídicos e de xestión de recursos, así como de promoción e comercialización dous resultados de I+D.
Estas xornadas, que contarán con tres mesas temáticas de debate, teñen como obxectivo reforzar o papel dos centros de investigación como entes áxiles e eficaces que relacionan a universidade e os sectores produtivos. As temáticas para tratar nas mesas de debate son as seguintes:
- Modelos actuais de organización e xestión de centros de investigación no ámbito universitario.
- Implicacións da forma xurídica na organización e nos modelos de xestión dos centros de investigación.
- Gobernanza da I+D+i e da valorización dos resultados dos centros de investigación.
Contarase coa participación dos 5 centros singulares de investigación (CIQUS e CIMUS da USC, CINBIO e ECIMAT da UVigo, e CITIC da UDC) e das dúas agrupacións estratéxicas consolidadas (CITIUS da USC e ATLANTIC da UVigo) do sistema universitario galego, tamén estará representada a agrupación estratéxica CICA da UDC. Así mesmo, contarase coa presenza do CSIC, de centros de investigación nacionais, como Centros de Excelencia Severo Ochoa, e internacionais, como o INESC-TEC de Portugal.
Os encargados da sesión de peche das Xornadas serán Julio E. Abalde, reitor da UDC, e un representante da Secretaría Xeral de Universidades da Xunta de Galicia.

PUBLICIDADE