R fai balance dun ano de pandemia

venres, 12 de marzo do 2021 Redacción

Un ano despois de que se decretase o confinamento das persoas tras a declaración do estado de alarma motivado pola COVID-19, R fai balance das accións externas e internas postas en marcha no seu compromiso de proporcionar a mellor calidade nas comunicacións a persoas e empresas, e de velar, ao mesmo tempo, pola seguridade do seu equipo humano.
Xa dende o venres 12 de marzo de 2020, preámbulo da declaración oficial do estado de alarma, R adoptou diferentes medidas tendentes a paliar os efectos da crise sanitaria que xa se facía notar cos peches de colexios e o avance do virus.
Para atender posibles afeccións que a COVID-19 puidese xerar nas comunicacións entre persoas, institucións e empresas durante a crise sanitaria e atendendo especialmente ao obxecto social da compañía, R estableceu uns primeiros protocolos preventivos para as súas persoas, que comezaron a teletraballar, e creou un comité de continuidade ao máximo nivel para asegurar e manter a prestación dos servizos de telecomunicacións aos seus clientes residenciais e ao tecido empresarial.
No aspecto tecnolóxico, monitorizouse dende o primeiro momento o tráfico e caudal dos datos para dimensionar a rede en función das necesidades e usos. Todo iso co obxectivo de proporcionar unha boa experiencia de usuario/a, sobre todo naqueles momentos nos que, máis ca nunca, as familias, as empresas e os servizos sanitarios e de emerxencias precisaban estar conectados.
Dende o inicio das medidas excepcionais decretadas o 14 de marzo, 800 persoas da área técnica e de rede traballaron para dimensionar a rede en cada momento e absorber o tráfico excepcional que se produciu, de ata o 40 % en banda larga fixa e do 50% en voz móbil durante os primeiros meses. Tamén se implantaron medidas de redundancia xeográfica para os centros dende os que se xestionan os servizos, de diversificación de medios técnicos ou plans operativos de desvío de actividade co fin de prestar os servizos dende outras localizacións ou en remoto.
En canto á atención aos usuarios, mantivéronse activas as canles de atención aos clientes para lles dar resposta ás súas necesidades, tanto de forma remota (en liña ou telefónica) como de forma presencial a través dos puntos de venda, que incorporaron os protocolos de seguridade e hixiene para poder atender as consultas que non podían facerse doutra forma.

Maior conectividade e máis contidos de lecer e formación

A conectividade demostrou neses momentos de incerteza ser unha das pedras angulares da sociedade dixital. A vida da cidadanía e a actividade das empresas dependían en gran medida de manter á súa disposición os servizos e as redes de telecomunicacións, e a situación de emerxencia sanitaria actualmente existente destacou aínda máis esta necesidade.
Os equipos de R centraron a súa atención dende o comezo do estado de alarma en pór os seus servizos de telecomunicacións a disposición dos usuarios, que demandan, por unha banda, maior conectividade nos seus dispositivos para poder teletraballar e manter conversacións telefónicas ou videoconferencias cos seus familiares e amigos e, pola outra outro, máis contidos de lecer, sobre todo de televisión para poder amenizar o seu confinamento.
As primeiras medidas estiveron dirixidas a solucionar as necesidades de comunicación dos clientes:
– Apertura de canles infantís e de cine da nosa televisión para todos os usuarios, independentemente do paquete que tivesen contratado.
– Aumento de conexión móbil de 30 GB de datos gratuítos para as persoas que non tiñan posibilidade de usar a rede fixa.
– Reforzo da súa oferta de lecer con 100 novos títulos de cine de forma gratuíta no seu catálogo do servizo de televisión de R (rebobina).
– Incorporación a rebobina dun especial educativo da Canal Historia enfocado aos estudantes.
– E outra mellora da oferta televisiva de entretemento do operador galego: a canle Surf Channel incorpórase á súa grella de programación e comeza cun especial dedicado ao surf, contido exclusivo dispoñible no seu servizo rebobina para todos os clientes de tele de R.

Tecnoloxía por e para as persoas. Compromiso coa sociedade

Ademais do seu papel como operador de telecomunicacións, R, fiel ao seu rol de empresa responsable, atendeu de forma solidaria as peticións e necesidades da contorna local mediante actuacións de compromiso social, levando á práctica e facendo realidade o lema de «Tecnoloxía por e para as persoas». Por exemplo:
– Achega de 200 tarxetas SIM e 300 conexións gratuítas a wificlientes R para alumnos de familias desfavorecidas, acción enmarcada na iniciativa da Xunta para asegurar a conectividade escolar durante o confinamento
– Apertura a todas as persoas hospitalizadas da plataforma de televisión online tv comigo, independentemente de que fosen ou non clientes de R. Nos primeiros 15 días, máis de 1.000 persoas activaron este servizo gratuíto.
– Envío de mensaxes vía correo electrónico aos clientes con consellos sobre as melloras realizadas e o uso dos dos diferentes servizos, así como recomendacións de uso racional e responsable da rede para ofrecer ao usuario unha experiencia de alta calidade.
– Achega de tarxetas e plans de datos de 20 GB gratuítos para facilitar, durante o confinamento, a formación e orientación laboral que a Asociación de Empresarios de Mos (AEMOS) desenvolveu con 31 mulleres vítimas de violencia de xénero na comarca de Vigo.
– R habilitou, tamén, a conexión a Internet do “Hospital de emprendedores”, iniciativa da Deputación de Ourense para axudar a empresas e profesionais afectados pola COVID-19, facilitándolles un espazo de traballo que lles permitise seguir desenvolvendo a súa actividade.

Servizos a Empresas e atención aos grupos vulnerables

No ámbito de atención a empresas clientes, foi esencial o dimensionamento e robustecemento da rede para garantir ás compañías a continuidade do servizo ante o incremento do teletraballo. Tamén habilitou en tempo récord accesos VPN, solucións cloud, etc.
Outro aspecto salientable neste ámbito foi o deseño e lanzamento dunha plataforma de formación online gratuíta durante este período para os clientes de empresa mediante campañas quincenais orientadas á mellora do teletraballo con contidos como ciberseguridade, Teams, motivación, etc. Resultou ser de especial utilidade na situación de confinamento vivida durante algúns meses de 2020.
Internet Compromiso foi o produto deseñado para responder ás necesidades de conexión desas familias nas que os estudantes tiveron que seguir os seus estudos de forma telemática, e para seguir mantendo o contacto próximo cos seus familiares, mesmo en situacións de illamento xeradas pola COVID-19 é.

PUBLICIDADE