UNED Ourense, pioneira no uso dunha app que facilita o inicio no sistema de calidade

martes, 28 de maio do 2024 S. P.

UNED Ourense é un dos catro centros universitarios da Universidade a Distancia pioneiros en aplicar a guía que facilita o inicio no sistema de xestión dos centros asociados da institución académica. A guía, realizada por qGestión, está conectada coa aplicación de auditorías da UNED, polo que, cando un centro asociado termina de cumprimentar a súa Carta de Servizos, facilítanse os procesos de rexistro e publicación.
Desde que esta aplicación foi posta ao servizo dos centros asociados da UNED a mediados do pasado abril, dez centros utilizárona xa. Os pioneiros no seu uso, cuxas experiencias empregáronse a modo de piloto, foron os centros asociados de Ourense, Madrid, Ponferrada e Teruel.
A orixe
A UNED marcouse como obxectivo que todos os seus centros asociados comecen a certificar a implementación do Sistema de Garantía Interna de Calidade na Xestión de Centros Asociados (SGICG-CA). Trátase dun modelo deseñado polo departamento de qGestión, en UNED Tudela, en colaboración coa Oficina de Calidade da universidade, e conta con catro niveis nos que os centros asociados da UNED poden certificarse (Carta de Servizos; nivel 1: implantación; nivel 2: consolidación; e nivel 3: avanzado con RSU). Como punto de partida, o Vicerreitorado de Calidade e Acreditación marcouse como meta que, para o presente curso académico, todos os centros asociados cumprimenten e rexistren a súa Carta de Servizos.
Para facilitar o desenvolvemento deste nivel inicial do sistema de calidade, qGestión creou unha aplicación coa que o proceso que deben desenvolver os centros simplificouse. Esta aplicación, perfilada a través dun formato de titorial, permite completar todos os puntos necesarios da Carta de Servizos nos seguintes cinco pasos: alcance (sedes nas que se prestan os servizos); estudos (graos oficiais e outras propostas formativas); servizos académicos; compromisos relacionados cos servizos; e o envorcado de toda a información na propia Carta de Servizos. Todas as pantallas da aplicación dispuxéronse coa mesma estrutura, para que o seu uso resulte moito máis sinxelo. Ademais, cada un dos pasos dispón de mensaxes de axuda.
Na aplicación preparada polo departamento da UNED de Tudela incluíuse boa parte do contido necesario para cumprimentar a Carta de Servizos, para que o proceso resulte máis sinxelo e accesíbel para os centros asociados. Unha vez finalizado o traballo, a aplicación ofrece a Carta de Servizos en dous formatos: o formato web, no que se mostra a información ao completo, con ligazóns aos estudos, normativas e redes sociais do centro; e un tríptico, no que aparece a información básica e un código QR que enlaza coa respectiva páxina web.
O labor de qGestión nesta materia completouse coa celebración de tres cursos prácticos, nos que se explicou o funcionamento da aplicación e resolvéronse as dúbidas dos traballadores dos centros asociados. Os empregados que participaron neses tres obradoiros comentaron que, ademais de ser moi útil, “a aplicación é doada de utilizar”.
Nestes momentos, grazas á colaboración do persoal dos centros asociados da UNED en Lugo, Vitoria-Gasteiz e Barcelona, os contidos da aplicación están a ser traducidos ao galego, ao éuscaro e ao catalán, co propósito de que, en datas vindeiras, a aplicación poida utilizarse en calquera deses tres idiomas.


PUBLICIDADE