Vitae adestra ás nosas empresas na selección dos profesionais TIC máis indicados

martes, 22 de xaneiro do 2019 Fernando Sarasketa

Cómpre non enganarse: entre as profesións do futuro (e do presente no que vivimos, aquí e agora) están sen dúbida as profesións relacionadas coas novas tecnoloxías da información. E para quen aínda non acredite neste dato, non ten máis que escoitar aos especialistas en mercados e tendencias: a demanda de xente que axude na transformación dixital medra cada ano a paso de xigante. Porén, cada cambio radical que experimenta o tecido produtivo achega unha serie de desafíos. Un dos cales é o de como resolver as dúbidas das empresas sobre que tipos de profesionais TIC lles son os máis indicados. Para despexar dúbidas e formar ás compañías para tomar, a respecto do devandito, as máis sabias decisións, Vitae Consultores vén de convocar a duodécima edición do seu Curso de Avaliación e Selección Avanzada de Perfís TI (e non TI) baseadas na Neurociencia.
O obradoiro, de 20 horas de duración, celebrarase na Coruña os días 11, 12, 18 e 19 de febreiro, no Hotel Attica 21.
O curso, moi acaido para directores de proxecto e profesionais dos recursos humanos, achega solucións prácticas para emendar unha das principais eivas da análise profesional do noso tempo: a falta de instrumentos axeitados, eficaces e flexíbeis, para valorar que tipos de talentos ten un profesional candidato a formar parte dun proxecto ou empresa. Tamén se busca dotar aos directores de proxectos e aos profesionais de recursos humanos das ferramentas precisas para saber formular as súas necesidades e interpretar, tamén, as diferentes propostas que se fagan en resposta a esas necesidades.
Segundo explican dende Vitae, o primeiro paso para calibrar a outro profesional será aprender a calibrarnos a nós mesmos. “Coñecéndonos deste xeito acadaremos meirande obxectividade na avaliación doutras persoas”, sinalan dende a consultora, engadindo que neste curso subministraranse as ferramentas e recursos máis indicados para lograr o autocoñecemento e para o exame doutros profesionais, sexa cal sexa o modelo de avaliación do desempeño do que se bote finalmente man.
Para Vitae, é unha realidade incontestábel que o sector das novas tecnoloxías da información (o sector TI) demanda cada vez máis profesionais dos dispoñíbeis no mercado laboral, o que xera tensións nas empresas en canto a dar cumprido cos compromisos profesionais en calidade e prazo cos clientes de seu e en controlar os custes salariais e a equidade interna dos mesmos.
O curso que presenta Vitae céntrase “na eficacia, en que facer, máis que na eficiencia, en como facer, para seleccionar candidatas/os e avaliar o desempeño dos nosos profesionais en contornas de escaseza de traballadores, aínda que ambas as facetas, a eficacia e a eficiencia, son necesarias para o éxito nos procesos de selección e avaliación”.
En definitiva, neste curso proporcionarase un método e unhas ferramentas coas “que se conseguiu unha porcentaxe de éxito de máis do 90% en selección de perfís TI, incluíndo perfís técnicos, perfís de xefes de proxectos, perfís de desenvolvemento de negocio e perfís de alta dirección”, informan os organizadores do obradoiro.
O curso virá da man de Marcos Carbonell, profesional con máis de tres décadas de experiencia nos sectores do deporte, as novas tecnoloxías e os recursos humanos. Carbonell é diplomado en Empresariais, máster en Recursos Humanos e posgrao en Marketing e en Organización de Empresas. Dende 2006 é socio director de Vitae Consultores e tense responsabilizado, directa ou indirectamente, de máis de 1.000 procesos de selección cunha taxa de máis dun 90% de éxito.

PUBLICIDADE