Vitae mostra as respostas da neurociencia para a selección ideal de profesionais TI

martes, 30 de xaneiro do 2018 Fernando Sarasketa

Os profesionais TIC son, hoxe por hoxe, os máis demandados polo mercado profesional, e nada indica un cambio de tendencia á baixa, máis ben o contrario: o mundo conectado expándese e, con el, as necesidades tecnolóxicas das nosas empresas. Porén, hai postos de traballo onde un tipo de profesional encaixará mellor que noutros, e outros labores onde se requira outro tipo de profesional. O problema reside en como saber onde desenvolveremos mellor o noso potencial e, a nivel das empresas, que características específicas demandar. Para despexar dúbidas e formarnos para tomar, a respecto do devandito, as máis sabias decisións, Vitae Consultores vén de convocar a novena edición do seu Curso de Avaliación e Selección Avanzada de Perfís TI (e non TI) baseadas na Neurociencia. O obradoiro, de 20 horas de duración, celebrarase na Coruña os días 26 e 27 de febreiro e 5 e 6 de marzo, no Hotel Attica 21.
O curso, moi acaido para directores de proxecto e profesionais dos recursos humanos, achega recursos para emendar unha das principais eivas da análise profesional do noso tempo: a falta de instrumentos axeitados, eficaces e flexíbeis, para valorar que tipos de talentos ten un profesional candidato a formar parte dun proxecto ou empresa. Tamén se busca dotar aos directores de proxectos e aos profesionais de recursos humanos das ferramentas precisas para saber formular as súas necesidades e interpretar, tamén, as diferentes propostas que se fagan en resposta a esas necesidades.
Segundo explican dende Vitae, o primeiro paso para calibrar a outro profesional será aprender a calibrarnos a nós mesmos. “Coñecéndonos deste xeito acadaremos meirande obxectividade na avaliación doutras persoas”, sinalan dende a consultora, engadindo que neste curso subministraranse as ferramentas e recursos máis indicados para lograr o autocoñecemento e para o exame doutros profesionais, sexa cal sexa o modelo de avaliación do desempeño do que se bote finalmente man.
Para Vitae, é unha realidade incontestábel que o sector das novas tecnoloxías da información (o sector TI) demanda cada vez máis profesionais dos dispoñíbeis no mercado laboral, o que xera tensións nas empresas en canto a dar cumprido cos compromisos profesionais en calidade e prazo cos clientes de seu e en controlar os custes salariais e a equidade interna dos mesmos.
O curso que presenta Vitae céntrase “na eficacia, en que facer, máis que na eficiencia, en como facer, para seleccionar candidatas/os e avaliar o desempeño dos nosos profesionais en contornas de escaseza de traballadores, aínda que ambas as facetas, a eficacia e a eficiencia, son necesarias para o éxito nos procesos de selección e avaliación”.
En definitiva, neste curso proporcionarase un método e unhas ferramentas coas “que se conseguiu unha porcentaxe de éxito de máis do 90% en selección de perfís TI, incluíndo perfís técnicos, perfís de xefes de proxectos, perfís de desenvolvemento de negocio e perfís de alta dirección”, informan os organizadores do obradoiro.
O curso virá da man de Marcos Carbonell, profesional con máis de tres décadas de experiencia nos sectores do deporte, as novas tecnoloxías e os recursos humanos. Carbonell é diplomado en Empresariais, máster en Recursos Humanos e posgrao en Marketing e en Organización de Empresas. Dende 2006 é socio director de Vitae Consultores e tense responsabilizado, directa ou indirectamente, de máis de 1.000 procesos de selección cunha taxa de máis dun 90% de éxito.

PUBLICIDADE