A Comisión Europea inicia accións contra X/Twitter por infrinxir a Lei de Servizos Dixitais

luns, 18 de decembro do 2023 Redacción

A Comisión Europea abriu un procedemento formal para avaliar se X/Twitter pode ter infrinxido a Lei de Servizos Dixitais (DSA) en áreas vinculadas á xestión de riscos, moderación de contidos, patróns escuros, transparencia publicitaria e acceso a datos para investigadores.
Con base na investigación preliminar realizada até agora, incluíndo unha análise do informe de avaliación de riscos presentado por X en setembro, o informe de transparencia publicado por X o 3 de novembro e as respostas de X a unha solicitude formal de información, que incluía a difusión de contidos ilegais no contexto do conflito en Gaza e Israel, a Comisión decidiu abrir procedementos formais de infracción contra X baixo a Lei de Servizos Dixitais.
O procedemento centrarase nas seguintes áreas:
– O cumprimento das obrigas da DSA relacionadas coa loita contra os contidos ilegais na UE, especialmente no que respecta á avaliación de riscos e ás medidas de mitigación adoptadas por X para combater a difusión de contidos ilegais na UE, así como o funcionamento do mecanismo de notificación e acción para contidos ilegais na UE ordenado pola DSA, tendo en conta os recursos de moderación de contidos de X.
– A eficacia das medidas tomadas para combater a manipulación da información na plataforma, en particular a eficacia do sistema denominado Notas da Comunidade de X na UE e a eficacia das políticas relacionadas coa mitigación de riscos no discurso cidadán e nos procesos electorais.
– As medidas adoptadas por X para aumentar a transparencia da súa plataforma. A investigación aborda posibles deficiencias no acceso de investigadores aos datos accesibles ao público de X, tal como é mandatado polo Artigo 40 da DSA, así como deficiencias no repositorio de anuncios de X.
– Un deseño enganoso da interface de usuario, especialmente en relación coas marcas de verificación ligados a certos produtos de subscrición.
Se se demostran estas fallas, constituirían infraccións dos artigos 34(1), 34(2) e 35(1), 16(5) e 16(6), 25(1), 39 e 40(12) da DSA. A Comisión levará a cabo unha investigación en profundidade como unha prioridade. A apertura de procedementos formais de infracción non prexulga o seu resultado.
Tras a apertura formal dos procedementos, a Comisión continuará a recoller probas, por exemplo, enviando solicitudes adicionais de información, realizando entrevistas ou inspeccións.
A apertura do procedemento formal de infracción permite á Comisión tomar medidas de execución adicionais, como medidas provisorias e decisións de non cumprimento. A Comisión tamén está facultada para aceptar calquera compromiso feito por X para remediar os asuntos obxecto do procedemento.

PUBLICIDADE