Javier Rodríguez Zapatero dirixirá Google España

mércores, 2 de abril do 2008

O vicepresidente comercial de Yahoo! Europa, Javier Rodríguez Zapatero, pasará a ocupar o lugar de Isabel Aguilera, anterior presidenta de Google España, polo que se converte nun dos ecos internacionais dos cambios que está a padecer Yahoo!, compañía que se atopa nunha crise na que os despidos, os abandonos e as ofertas de adquisición xa son algo habitual.

PUBLICIDADE