SIVSA continuará mellorando os procesos de xestión e información do noso sector pesqueiro

martes, 26 de xuño do 2018 Fernando Sarasketa

Entre as empresas galegas que máis están a facer pola dixitalización das nosas entidades privadas e públicas atópase SIVSA. Como lembraremos, a firma ten na súa bagaxe iniciativas como o fornecemento de computadores para os nosos colexios públicos (Proxecto Abalar) ou o subministro de novos e avanzados sistemas marítimos para AMTEGA. Ao fío deste último punto, SIVSA acometeu (por unha banda) o desenvolvemento dun sistema de información para a xestión no eido de recursos marisqueiros e (pola outra), a creación dun sistema para a mellora da calidade da Plataforma Tecnolóxica de Pesca (Rexistro de Buques de Galicia e Permisos de Marisqueo a Pé). Agora, SIVSA vén de informar de que continuará, polo menos até 2020, mellorando os procesos de xestión e información do sector do mar mediante o desenvolvemento de novas funcionalidades da dita Plataforma (PTP).
O novo contrato, dotado cun importe de máis de 360.000 euros, estará vixente ata xuño de 2020 dando continuidade aos traballos realizados até o de agora por SIVSA, en colaboración coa Consellería do Mar e a axencia autonómica AMTEGA, desde o exercicio 2012, ano no que se accedeu por primeira vez ao servizo.
Segundo informa SIVSA, a Plataforma Tecnolóxica da Pesca é un proxecto da Administración galega que ten como principal obxectivo fornecer de ferramentas de xestión e de recollida de información do sector pesqueiro. Ofrece unha serie de servizos aos sectores produtivos e comercializadores para servirlles de apoio á xestión dos recursos pesqueiros, e á rastrexabilidade asociada ao seu transporte e comercialización, en concordancia coas esixencias legais existentes.
A empresa galega tamén salienta que “o novo contrato garante a continuidade nos traballos de modernización tecnolóxica e posta en marcha de melloras no ámbito funcional e no alcance de diversas aplicacións e servizos, como notas de venda de pesca fresca, pesca conxelada e acuicultura ou a xestión de documentos telemáticos”. Asemade, acometerase a adaptación ao proxecto Trazapes que está a desenvolver o Ministerio de Agricultura e Pesca, e que busca ter un control total da rastrexabilidade dos produtos pesqueiros “desde a rede á mesa”.
No plano tecnolóxico, a Plataforma Tecnolóxica da Pesca integra distintas funcionalidades baseadas en tecnoloxías .NET e outras baseadas na plataforma corporativa da AMTEGA para o desenvolvemento de aplicacións, cuxos principais compoñentes son o servidor web Apache, o servidor de aplicacións Java Jboss, o servidor de base de datos SQL Server, JEE, JRE, Maven 3, Spring ou Hibernate, ademais de módulos BI para a análise de permisos de marisqueo a pé.

PUBLICIDADE